24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 12, 28b-34

Jeden z uczonych w Piśmie podszedł do Jezusa i zapytał Go: «Które jest pierwsze ze wszystkich przykazań?». Jezus odpowiedział: «Pierwsze jest: „Słuchaj, Izraelu, Pan Bóg nasz jest jedynym Panem. Będziesz miłował Pana, Boga swego, całym swoim sercem, całą swoją duszą, całym swoim umysłem i całą swoją mocą”. Drugie jest to: „Będziesz miłował swego bliźniego jak siebie samego”. Nie ma innego przykazania większego od tych». Rzekł Mu uczony w Piśmie: «Bardzo dobrze, Nauczycielu, słusznie powiedziałeś, bo Jeden jest i nie ma innego prócz Niego. Miłować Go całym sercem, całym umysłem i całą mocą i miłować bliźniego jak siebie samego znaczy daleko więcej niż wszystkie całopalenia i ofiary». Jezus, widząc, że rozumnie odpowiedział, rzekł do niego: «Niedaleko jesteś od królestwa Bożego». I nikt już nie odważył się Go więcej pytać.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa otoczonego słuchaczami i siebie wśród nich.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę poznawania nieustannej miłości Boga.


1. Pytania o „najważniejsze” w różnych obszarach życia są pytaniami o priorytety: na kogo lub na co należy zwrócić szczególną uwagę, czym się zająć przede wszystkim, co wymaga największego zaangażowania. Jezus odpowiada na to krótkim przykazaniem: Kochaj! Wszystko, co trzeba zrobić, rób z miłością do Boga, drugiego człowieka, siebie samego. Rób całą swoją mocą, całym sobą.

2. Nasza miłość nie będzie nigdy doskonała, stanowi jedynie odbicie miłości Boga. Człowiek uczy się kochania, gdy sam tego doświadczy. Stąd jedną z ważniejszych lekcji takiej postawy jest zauważanie śladów miłości Boga, dostrzeganie Jego obecności w każdej sytuacji. Jak to wygląda w Twoim życiu? Przypomnij sobie wydarzenia lub osoby, które mogą świadczyć o tym, że Bóg się o Ciebie troszczy.

3. Miłość to przede wszystkim działanie. Wsłuchaj się jeszcze raz w słowa Jezusa, posłuchaj swojego serca. Co zrobisz w najbliższym czasie, na czym się skupisz, żeby było to zgodne z Twoim zapewnieniem, że kochasz…?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.