28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Marka 11, 11-25

Jezus przybył do Jerozolimy i wszedł do świątyni. Obejrzał wszystko, a że pora była już późna, wyszedł razem z Dwunastoma do Betanii. Nazajutrz, gdy wyszli z Betanii, poczuł głód. A widząc z daleka figowiec, okryty liśćmi, podszedł ku niemu zobaczyć, czy nie znajdzie czegoś na nim. Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści, gdyż nie był to czas na figi. Wtedy rzekł do drzewa: «Niechaj już nikt nigdy nie je z ciebie owocu!». A słyszeli to Jego uczniowie. I przyszli do Jerozolimy. Wszedłszy do świątyni, zaczął wyrzucać tych, którzy sprzedawali i kupowali w świątyni, powywracał stoły tych, co zmieniali pieniądze, i ławki sprzedawców gołębi; nie pozwolił też, żeby ktoś przeniósł sprzęt jakiś przez świątynię. Potem nauczał ich, mówiąc: «Czyż nie jest napisane: Mój dom ma być domem modlitwy dla wszystkich narodów? Lecz wy uczyniliście go jaskinią zbójców». Kiedy doszło to do arcykapłanów i uczonych w Piśmie, szukali sposobu, jak by Go zgładzić. Czuli bowiem lęk przed Nim, gdyż cały tłum był zachwycony Jego nauką. Gdy zaś wieczór zapadł, Jezus i uczniowie wychodzili poza miasto. Przechodząc rano, ujrzeli figowiec uschły od korzeni. Wtedy Piotr przypomniał sobie i rzekł do Niego: «Rabbi, patrz, figowiec, który przekląłeś, usechł». Jezus im odpowiedział: «Miejcie wiarę w Boga! Zaprawdę, powiadam wam: Kto powie tej górze: „Podnieś się i rzuć w morze”, a nie zwątpi w duszy, lecz wierzy, że spełni się to, co mówi, tak mu się stanie. Dlatego powiadam wam: Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie. A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś, aby także Ojciec wasz, który jest w niebie, przebaczył wam wykroczenia wasze».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Pana Jezusa w Jerozolimie i cały tłum zachwycony Jego nauką. Spróbuj zobaczyć siebie w tym tłumie.

Prośba o owoc: Poproś Pana Jezusa o łaskę modlitwy pełnej wiary w Boga.


1. „Lecz podszedłszy bliżej, nie znalazł nic prócz liści […]” Drzewo z bujnymi liśćmi, które nie rodzi owoców i wielka świątynia, która nie jest miejscem modlitwy to dwa obrazy, które mogą nam pomóc dostrzec te obszary naszego życia, gdzie zamiast być autentycznymi, stwarzamy jakieś pozory. To takie miejsca, w których, nie godząc się na swoją małość, stawiamy fasady wielkości. Razem z Panem Jezusem przyglądaj się, w jakich działaniach czy relacjach brakuje Ci pokory i proś, by radykalnie – tak jak to pokazuje nam dzisiejsze Słowo – oczyścił Cię z wszelkiej pychy.

2. „Wszystko, o co prosicie w modlitwie, stanie się wam, tylko wierzcie, że otrzymacie.” Zatrzymaj się przy tych słowach i pozwól, by Cię przenikały. Poproś Boga, by pokazał Ci, które Twoje pragnienia są również Jego pragnieniami. Otwórz się na łaskę wiary, że On spełnia Twoje prośby.

3. „A kiedy stajecie do modlitwy, przebaczcie, jeśli macie coś przeciw komuś […]” Dzięki poznaniu prawdy o sobie i przyjęciu tego, że nie jesteśmy doskonali i popełniamy błędy, łatwiej jest nam przebaczyć przewinienia innych popełnione wobec nas. Pan Jezus zachęca dziś do takiej pokory. Jeśli przebaczenie jest dla Ciebie w tym momencie trudne, opowiedz o tym Jezusowi i z ufnością oddaj tę sprawę Jego Miłosiernemu Sercu.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.