24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; będzie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że przysłuchujesz się rozmowie Jezusa z uczniami.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę trwania przy Jezusie niezależnie od sytuacji.


1. Pewnie nie raz dotarło do ciebie to pytanie: Kim jest dla ciebie Jezus? Masz może już swoje odpowiedzi, przemyślenia na ten temat. Postaraj się jednak teraz jakby na nowo znaleźć swoje określenie Jezusa. Najprościej, własnymi słowami opisz Go tak, jak Go postrzegasz. Co możesz o Nim powiedzieć? Może odczuwasz Go bardzo wyraźnie, a może jest dla Ciebie daleki i prawie nieznany. Nazwij Go jak najbardziej zgodnie ze swoim doświadczeniem (Mistrz, Brat, Przyjaciel…).

2. Popatrz na ostatnie kilka dni. Jakie znaczenie w Twoim życiu miał Jezus, którego właśnie określiłeś? Jak często zwracałeś się do Niego? Nie oceniaj siebie, ale uczciwie zobacz, jakie były Wasze relacje.

3. W rozmowie z uczniami Jezus przygotowuje ich do tego, że będzie cierpiał. To jest też przypomnienie dla Ciebie. Do zmartwychwstania idzie się przez krzyż. Wyobraź sobie, że Jezus zwraca się teraz do Ciebie: Za kogo Mnie uważasz? Nie szukaj szybkiej odpowiedzi. Wsłuchuj się w to pytanie, trwaj z nim. Zobacz, co pojawia się w Twoim sercu i o tym powiedz Jezusowi.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.