24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 9, 18-22

Gdy raz Jezus modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili. I dodał: «Syn Człowieczy musi wiele wycierpieć: będzie odrzucony przez starszyznę, arcykapłanów i uczonych w Piśmie; zostanie zabity, a trzeciego dnia zmartwychwstanie».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa rozmawiającego z uczniami. Jesteś obok nich, przysłuchujesz się temu, o czym rozprawiają.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę głębszego poznania Boga, doświadczenia Jego bliskości.


1. Zbierz krótko źródła swoich informacji o Bogu. Co wiesz o Nim, np. z tego, co mówi Kościół, może z katechez, lektury, czytania Biblii? Z własnego doświadczenia, a może z jakiegoś poruszającego Cię świadectwa? Jakie opinie o Nim przekazali Ci inni ludzie?

2. Wyobraź sobie przyjaciela lub bardzo zaufaną osobę, której możesz powiedzieć wszystko. Spróbuj teraz opisać jej Jezusa swoimi słowami, jak najprościej. Tak jak Go widzisz i rozumiesz albo czego w Nim nie rozumiesz. Co dla Ciebie znaczy, czy i jak się do Niego zwracasz. Wyraź to bez obawy wyśmiania lub krytyki. Nie myśl o tym, że coś wypada lub nie wypada powiedzieć. Niech to będzie Twój osobisty, jak najbardziej szczery, opis tego, kim On jest dla Ciebie.

3. Wróć teraz do tekstu Ewangelii i jeszcze raz przeczytaj go powoli. Spróbuj wyobrazić sobie, że Jezus odwraca się od uczniów i patrząc na Ciebie, pyta: „A ty za kogo Mnie uważasz?”. Co Mu odpowiesz? Jak się zachowasz?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.