20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które zostały uwolnione od złych duchów i od chorób: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, rządcy Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę z Ewangelii. Idziesz w grupie apostołów i kobiet. Jezus idzie z wami. Zobacz miejsce, gdzie jesteście, usłysz odgłos kroków, przyjrzyj się otaczającym Cię ludziom.

Prośba o owoc: W tej modlitwie możesz prosić o łaskę dostrzegania obecności Jezusa w swojej codzienności.


1. „Jezus wędrował przez miasta i wsie […]” Jezus kontynuuje swoją wędrówkę dzisiaj. Przywołaj w wyobraźni okolice, w których mieszkasz, w których bywasz na co dzień. Dobrze znaną ulicę, plac, może park, trasę autobusu. Tą drogą, pomiędzy ludźmi, którzy przemierzają ją codziennie, Jezus też wędruje, tak jak przed wiekami w Palestynie. Spróbuj Go zobaczyć, idącego, zatrzymującego się tu i tam, może rozmawiającego z przechodniami… Wyjdź Mu naprzeciw. Co chciałbyś Mu tutaj, w tym momencie powiedzieć?

2. „[…] było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet […]” To byli ludzie tacy jak my, zwyczajni, ze swoimi problemami, trudnymi historiami życia, codziennymi smutkami i radościami. Dołączysz do nich? A może jeszcze chciałbyś kogoś zaprosić? Kogo? Co konkretnego możesz w tej sprawie zrobić?

3. „[…] które im usługiwały, udzielając ze swego mienia.” Ewangelia była spisywana w konkretnych uwarunkowaniach historycznych, dlatego wymienia jako usługujące kobiety. W czasie Ostatniej Wieczerzy Jezus wszystkim zostawił zalecenie: jedni drugim nogi umywajcie. I sam dał przykład takiej postawy. Ile jest w Tobie gotowości do posługi innym, zauważania ich potrzeb, śpieszenia im z pomocą?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.