28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę przedstawioną w Ewangelii, tak jakbyś tam był. Zobacz Jezusa i wędrujących z Nim ludzi, krajobraz, pogodę. Jest pochmurno, czy świeci słońce? Trwaj przez chwilę w tym wyobrażeniu.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę spotykania Jezusa w codzienności.


1. „Jezus wędrował przez miasta i wsie […]” Wyobraź sobie, że Jezus w swojej wędrówce przychodzi w okolice, gdzie mieszkasz, na Twoją ulicę, w pobliże Twojego domu. Jak na to reagujesz? Zostajesz z boku jako obserwator, czy starasz się podejść? Czego pragniesz, widząc Jezusa tak blisko? Co chciałbyś Mu powiedzieć?

2. „A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił […]” Ludzie otaczający Jezusa, nie tylko kobiety, mieli swoje historie, które ich kształtowały. Z czym Ty przychodzisz do Jezusa? Gdybyś miał w kilku słowach, w jednym zdaniu, streścić swoją historię, z którą do Niego przychodzisz, jak ona by brzmiała? Pomyśl nad tym chwilę.

3. „[…] usługiwały ze swego mienia.” Te kobiety należały do grupy podążającej za Jezusem, stanowiły z nią wspólnotę. Każdy z nas, należąc do Kościoła, należy do wspólnoty, tej najszerszej, obejmującej cały Kościół, ale też tej konkretnej, parafialnej, a może jeszcze do jakiejś innej. Kobiety dzieliły się swoim mieniem. Czy próbujesz dzielić się czymś ze wspólnotą, służąc jej w ten sposób? To nie muszą być pieniądze, wartości materialne. Mieniem są też nasze zdolności, umiejętności, czas. Czy dajesz coś z siebie wspólnocie, do której należysz? A może warto o tym pomyśleć?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.