24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 8, 1-3

Jezus wędrował przez miasta i wsie, nauczając i głosząc Ewangelię o Królestwie Bożym. A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości: Maria, zwana Magdaleną, którą opuściło siedem złych duchów; Joanna, żona Chuzy, zarządcy u Heroda; Zuzanna i wiele innych, które im usługiwały ze swego mienia.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Pana Jezusa i towarzyszącą Mu wspólnotę.

Prośba o owoc: Poproś o ukochanie różnorodności w Kościele.


1. „Jezus wędrował przez miasta i wsie […]” Pan Jezus przemierza różne tereny. Przechodzi przez wielkie miasta i przez malutkie wioseczki. Towarzyszą Mu mężczyźni i kobiety. Jego nauki słuchają bogaci i biedni. On nikogo nie wyklucza i do każdego chce dotrzeć z Dobrą Nowiną o Królestwie Bożym. Przyjrzyj się ludziom, do których Jezus trafia ze swoją nauką. Pochodzą z różnych kultur i pewnie bardzo różnie patrzą na świat, a mimo to dzięki Jezusowi stają się wspólnotą, jednością w różnorodności. Spróbuj się ucieszyć bogactwem różnorodności w Kościele.

2. „Jezus wędrował […], nauczając i głosząc Ewangelię o królestwie Bożym.” W naszej codzienności, w naszych miastach i wioskach Bóg osobiście przychodzi, by głosić nam Ewangelię. Czasami jesteśmy zbyt zajęci swoimi sprawami, by dostrzec Jego obecność i wsłuchać się w naukę. Wykorzystaj czas tej modlitwy na refleksję nad tym, co w ostatnich dniach Pan pokazywał Ci o sobie i o Królestwie Bożym.

3. „A było z Nim Dwunastu oraz kilka kobiet, które uwolnił od złych duchów i od słabości […]” Kobiety uwolnione od złych duchów i chorób dołączają do Dwunastu. Oswobodzone ze swoich słabości doskonale wiedzą, skąd pochodzi wzmocnienie i kto jest źródłem mocy, jaka pojawiła się w ich życiu. Chcą trwać przy Jezusie i służyć Mu. Pomyśl o dobru, jakim obdarza Ciebie Pan i podziękuj za nie. Nie przejmuj się, jeśli w tym momencie masz z tym trudność. W takim wypadku poproś Pana Jezusa, by ukazał Ci, w jaki sposób Cię obdarowuje.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.