28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, które słuchają Jezusa. Spróbuj usłyszeć Jego głos, zobaczyć twarz i poczuć atmosferę spotkania.

Prośba o owoc: Poproś o serce spragnione głębokiej formacji i mądrości we wzrastaniu w wierze.


1. Proces: „Uczeń nie przewyższa nauczyciela”. Formacja duchowa, odpowiadanie na Boże zaproszenie do spotkania, rozwój intelektualny składają się na proces głębokiego nawrócenia, który jest przygodą trwającą całe życie. W tym czasie doświadczamy wzlotów i upadków, momentów pocieszeń i strapień, doświadczenia bliskości z Bogiem i chwil zwątpień. W tej drodze dopadają nas pokusy związane z pośpiechem, niecierpliwością, pragnieniem ucieczki w proste odpowiedzi lub rozwiązania. Jak ten proces zachodzi w Twoim przypadku? Co Cię wzmacnia, a co jest Twoim zmaganiem? O czym w tym kontekście chcesz opowiedzieć Bogu?

2. Złożoność: „Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel”. Na nasz wzrost w wierze składa się wiele elementów – relacja z Bogiem, miłość bliźniego, dbanie o wspólnotę Kościoła, wzrost intelektualny… Teraz możesz porozmawiać z Bogiem o tych obszarach, w których Twoje zaangażowanie jest największe, z których najwięcej też czerpiesz. Możesz też rozważyć, gdzie odczuwasz jakieś braki, w jakim obszarze pragniesz dążyć do czegoś więcej?

3. „Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata.” Proces głębokiej formacji pozwala w pokorze dostrzec nasze niedoskonałości, podjąć pracę nad sobą, a przez to z wyrozumiałością i mądrą miłością budować relacje z bliźnimi. Jakie zmiany zachodzą w Tobie na skutek formacji i otwierania się na Boże działanie? Za co odczuwasz największą wdzięczność? Jeśli w tym obszarze masz jakieś inne doświadczenia, możesz teraz powiedzieć o tym Bogu.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.