24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 6, 39-42

Jezus opowiedział uczniom przypowieść: «Czy może niewidomy prowadzić niewidomego? Czy nie wpadną w dół obydwaj? Uczeń nie przewyższa nauczyciela. Lecz każdy, dopiero w pełni wykształcony, będzie jak jego nauczyciel. Czemu to widzisz drzazgę w oku swego brata, a belki we własnym oku nie dostrzegasz? Jak możesz mówić swemu bratu: „Bracie, pozwól, że usunę drzazgę, która jest w twoim oku”, gdy sam belki w swoim oku nie widzisz? Obłudniku, wyrzuć najpierw belkę ze swego oka, a wtedy przejrzysz, ażeby usunąć drzazgę z oka swego brata».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie Jezusa mówiącego słowa z powyższej Ewangelii i siebie jako słuchacza.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę coraz głębszego poznawania siebie samego.


1. To takie oczywiste, jak on może tego nie rozumieć? Dlaczego kolejny raz tak się zachował? Powinien postąpić tak, jak mu tłumaczyłem! Co za ignorant, przecież widać, co jest dla niego najlepsze, a on wciąż robi swoje! Czy często podobne komentarze przychodziły Ci do głowy? Może także do Ciebie trafiały takie uwagi ze strony innych osób. Jak się wówczas czułeś?

2. Jezus przestrzega przed automatycznym ocenianiem, pouczaniem bliźniego. To Bóg jest prawdziwym nauczycielem. On wydaje ostateczny osąd, bo tylko On „przenika i zna” całego człowieka. Można pomóc drugiemu przez pewne wskazówki, ale nie można próbować go zmieniać. Lepiej zostawić to Bogu. Warto przy tym spojrzeć na siebie samego z pytaniem: Czy ja jestem na właściwej drodze? W czym ja potrzebuję nawrócenia? A potem: Czy w zachowaniu tej osoby jest coś, co przypomina jakąś sytuację z mojego życia?

3. Kiedy przyjdzie Ci ochota zwrócenia komuś uwagi, to zatrzymaj się na chwilę. Zastanów się, czego on/ona może tak naprawdę potrzebować. W razie czego zapytaj. Następnie pomyśl, jak możesz tej osobie pomóc.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.