20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 21, 29-33

Jezus opowiedział swoim uczniom przypowieść: «Patrzcie na drzewo figowe i na inne drzewa. Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że już blisko jest lato. Tak i wy, gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże. Zaprawdę powiadam wam: Nie przeminie to pokolenie, aż się wszystko stanie. Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie sad pełen nieustannie kwitnących i owocujących drzew.

Prośba o owoc: W tej modlitwie możesz prosić o łaskę zauważania Bożych znaków na drodze swojego życia.


1. „Gdy widzicie, że wypuszczają pączki, sami poznajecie, że […]” Jesteśmy przyzwyczajeni do rozpoznawania zmian w przyrodzie, do przemijalności świata wokół nas. To pomaga w przygotowaniu się do nadchodzącego czasu. Jak często zastanawiasz się nad przemijaniem własnego życia? Co byś zrobił, gdybyś wiedział, że ten dzień jest Twoim ostatnim na ziemi?

2. „[…] gdy ujrzycie, że to się dzieje, wiedzcie, iż blisko jest królestwo Boże.” Jezus, nawiązując do tego, co mówił wcześniej o kataklizmach, zniszczeniu Jerozolimy, jednocześnie dodaje jakby słowa otuchy. Wskazuje na ostateczny cel naszej drogi: królestwo Boże. Teraz jednak zabiegamy i troszczymy się o różne sprawy, które wydają nam się ważne: zdrowie, pracę, relacje z innymi… Kto lub co jest dla Ciebie niezbędnym w życiu? Jak mogłoby wyglądać Twoje życie, gdybyś to stracił?

3. „Niebo i ziemia przeminą, ale moje słowa nie przeminą.” Wróć teraz do proponowanego na początku obrazu. Wyobraź sobie, że siedzisz pod jednym z kwitnących drzew. Z tekstu dzisiejszej Ewangelii wybierz zdanie, może tylko jedno słowo Jezusa, które szczególnie Cię porusza. Zatrzymaj się przy tym słowie i trwaj z nim przez kilka minut. Nie analizuj go, nie rozważaj – możesz je najwyżej włączyć w swój oddech. Po prostu pozwól sobie być przez pewien czas tylko ze słowem, które „nie przemija”. W ogrodzie, który nie przemija.


Rozmowa końcowa: Na zakończenie tej modlitwy możesz podziękować Bogu za łaskę spotkania oraz porozmawiać z Nim o najważniejszych momentach i poruszeniach podczas tej medytacji. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.