20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 1, 57-66

Gdy jej sąsiedzi i krewni usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem. Ósmego dnia przyszli, aby obrzezać dziecię, i chcieli mu dać imię ojca jego, Zachariasza. Ale matka jego odpowiedziała: «Nie, natomiast ma otrzymać imię Jan». Odrzekli jej: «Nie ma nikogo w twoim rodzie, kto by nosił to imię». Pytali więc na migi jego ojca, jak by chciał go nazwać. On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy. A natychmiast otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił, błogosławiąc Boga. Wtedy strach padł na wszystkich ich sąsiadów. W całej górskiej krainie Judei rozpowiadano o tym wszystkim, co się zdarzyło. A wszyscy, którzy o tym słyszeli, brali to sobie do serca i pytali: «Kimże będzie to dziecię?». Bo istotnie ręka Pańska była z nim.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że razem z sąsiadami i krewnymi Elżbiety odwiedzasz ją, by cieszyć się narodzinami jej długo wyczekiwanego syna.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę dostrzegania miłosierdzia Bożego w życiu nie tylko swoim, ale również innych ludzi.


1. „Gdy […] usłyszeli, że Pan okazał jej tak wielkie miłosierdzie, cieszyli się z nią razem.” Kiedy niepłodna, stara Elżbieta rodzi pięknego, zdrowego chłopca, bliscy cieszą się razem z nią jej cudownym macierzyństwem i miłosierdziem, które okazał jej Pan. Pomyśl o swoich krewnych i sąsiadach i spróbuj zobaczyć sytuacje, kiedy Bóg okazuje im miłosierdzie. Jakie emocje rodzą się w Twoim sercu?

2. „On zażądał tabliczki i napisał: «Jan będzie mu na imię». I zdumieli się wszyscy.” Wszyscy zdumieli się zgodnością małżonków co do wyboru imienia dla ich syna. Zdumieli się, bo przyszli z własnym pomysłem, który pewnie uważali za bardzo dobry. Czasami wydaje nam się, że wybory podejmowane zgodnie ze zwyczajem albo na zasadzie „bo tak wypada” są jedyną opcją. Tymczasem mogą istnieć ważne powody, by postąpić inaczej. Tak właśnie było z Zachariaszem, który realizował zapowiedź anioła: „żona twoja, Elżbieta, urodzi ci syna, któremu nadasz imię Jan” (Łk 1, 13). Przyglądaj się Elżbiecie i Zachariaszowi, gdy przeciwstawiają się oczekiwaniom innych. Może ich postawa niesie jakąś naukę dla Ciebie?

3. „[…] otworzyły się jego usta i rozwiązał się jego język, i mówił błogosławiąc Boga.” Strach i niedowiarstwo Zachariasza, które towarzyszyły mu w czasie zapowiedzi narodzin Jana, ustąpiły. Pierwsze słowa, które wypowiada po wielomiesięcznym milczeniu, to słowa błogosławieństwa Boga. Może i Ty potrzebujesz wyciszenia, by bez lęku i zwątpienia przyjąć radosną wieść, jaką ma dla Ciebie Bóg. W milczeniu wsłuchuj się w to, co Pan chce Ci dziś powiedzieć.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, jakie miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.