25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jako stały bywalec jerozolimskiej świątyni jesteś akurat w środku, kiedy wchodzi do niej Jezus i zaczyna wyrzucać sprzedających. Przyglądaj się ludziom, którzy są tu obecni. Niektórzy przyszli się modlić, inni przyszli tu tylko po to, aby coś kupić. Obserwuj też sprzedających i Jezusa – co do siebie mówią, jak na siebie patrzą, co czynią.

Prośba o owoc: Poproś Pana o pragnienie słuchania Go z zapartym tchem.


1. „Mój dom będzie domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców.” Porozmawiaj z Panem o tym, jakiego Kościoła On pragnie. Poproś, żeby pokazał Ci, co jest dobrego w Kościele, a co wymaga zmian. Zapytaj, jak Ty możesz dbać o to, by Jego Dom był domem modlitwy, a nie jaskinią zbójców.

2. „Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie.” Możemy zastanawiać się, dlaczego ci, którzy najlepiej znali pisma, byli najlepiej wykształceni i mieli władzę nie byli zainteresowani słuchaniem Jezusa, a tylko czyhali na Jego życie. Być może jest tak, że wraz ze wzrostem wiedzy i zmianą miejsca w hierarchii społecznej przychodzi pokusa pychy. Pokusa tak silna, że wielu nie potrafi z niej zrezygnować, bojąc się, że pokora będzie oznaką słabości i będzie wymagała zmian, które ograniczą ich wpływy. Przyjrzyj się swoim ambicjom i poproś Pana Jezusa, aby ustrzegł Cię przed pokusą nadużywania Twojej pozycji czy zwierzchności nad innymi ludźmi. Za św. Ignacym proś, by wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

3. „Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.” Zasłuchanie w słowo Boże i życie nim powoduje, że zło traci swoją moc. Zamknij oczy i spróbuj wprawić swoje ciało w stan zasłuchania z zapartym tchem, a następnie wyobraź sobie, że w takim stanie stoisz przed Jezusem. Co On ma Ci dziś do powiedzenia?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.