24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 19, 45-48

Jezus wszedł do świątyni i zaczął wyrzucać sprzedających w niej. Mówił do nich: «Napisane jest: „Mój dom będzie domem modlitwy”, a wy uczyniliście z niego jaskinię zbójców». I nauczał codziennie w świątyni. Lecz arcykapłani i uczeni w Piśmie oraz przywódcy ludu czyhali na Jego życie. Tylko nie wiedzieli, co by mogli uczynić, cały lud bowiem słuchał Go z zapartym tchem.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie z takimi szczegółami, jak potrafisz, scenę wypędzania przez Jezusa kupców ze świątyni.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę gorliwości w trosce o Kościół.


1. Na początek pytanie podstawowe: dlaczego przychodzisz do kościoła? Czy jest to dla Ciebie ważne? Jeśli tak, to dlaczego?

2. Kościół to nie tylko budynek w parafii, ale wspólnota wszystkich wierzących. Każdy w takim Kościele jest ważny, każdy ma tam swoje miejsce i zadanie do wykonania. Do takich zadań należy wspólna troska o to, jak ten Kościół wygląda. Gdzie widzisz swoje miejsce? Czy trzeba z kimś porozmawiać, komuś pomóc? Najlepszą modlitwą właśnie za Kościół może być solidne wykonywanie obowiązków.

3. Jeśli w Twoim domu jest brudno, to raczej nie wyprowadzasz się z niego, tylko bierzesz się za sprzątanie. W Kościele też możesz dostrzegać rzeczy, które Ci się nie podobają, albo których nie rozumiesz. Zanim jednak zabierzesz się za Kościół, wejdź jeszcze raz w scenę z dzisiejszej Ewangelii i wsłuchaj się w słowa Jezusa. Jakie uczucia mogą się w Nim odzywać przy wyrzucaniu przekupniów? Czy masz w sobie zgodę na to, żeby w taki sam sposób Jezus zaczął wyrzucać zło z najważniejszej dla Ciebie świątyni, świątyni Twojego serca? Czy widzisz tam coś do posprzątania?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.