28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?». On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie siebie w zwykłym dniu: jesz niewyszukany posiłek, wykonujesz codzienne obowiązki. W takich okolicznościach pojawia się przy Tobie Pan Jezus.

Prośba o owoc: Poproś Pana Jezusa o łaskę pragnienia oddania Mu swojego życia.


1. „[…] dni Syna Człowieczego […]” Powoli i spokojnie przeczytaj cały fragment dzisiejszej Ewangelii, zwracając uwagę na emocje, które się w Tobie rodzą. Nie oceniaj ich, tylko je sobie uświadamiaj. Cokolwiek czujesz, jest dobre, ponieważ niesie informację o Twoim aktualnym stanie. Właśnie w takim kluczu przyglądaj się swoim poruszeniom i szukaj odpowiedzi na pytania: „Dlaczego czuję właśnie to, co czuję?”, „Co mi to mówi o moim życiu w tej chwili i o mojej relacji z Panem Bogiem?”.

2. „[…] jedli i pili […] nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich.” Pan Jezus oswaja swoich uczniów z myślą, że nasze ziemskie życie jest przemijające. Zbytnio skupiając się na codziennych obowiązkach i wpadając w rutynę, możemy przegapić najważniejsze dla nas wydarzenie – objawienie Chrystusa. Poproś Pana, by poruszył Twoje serce i uczynił je gotowym na przyjęcie zbawienia.

3. „[…] niech […] nie wraca do siebie.” W swojej wyobraźni przeprowadź „próbny alarm” nadejścia dni Syna Człowieczego. Zobacz siebie w rzeczywistości, którą dzisiaj żyjesz; nagle przy Tobie staje Zbawiciel i zaprasza Cię do pójścia za Nim, a Ty odrywasz się od wszystkiego, co jeszcze przed chwilą tak bardzo Ciebie absorbowało i oddajesz siebie do pełnej dyspozycji Boga. Porozmawiaj z Panem Jezusem o przebiegu tego ćwiczenia.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.