24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?». On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie człowieka, którego największym marzeniem jest podróż do jakiegoś konkretnego miejsca na świecie. Spróbuj zobaczyć, jak od dawna przygotowuje się do wyprawy swojego życia. Obserwuj w wyobraźni, jak taka osoba będzie się zachowywać, kiedy wreszcie rozpocznie drogę do upragnionego celu.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę gotowości na przyjęcie objawienia Syna Człowieczego.


1. Pewien misjonarz głoszący Ewangelię pośród plemienia Senufo na północy Wybrzeża Kości Słoniowej rozpoczął swoje kazanie w dniu Wszystkich Świętych od pytania: „Kto chce iść do Nieba?”. Wszyscy obecni w kościele podnieśli ręce. Jednak kiedy zadał swoim parafianom kolejne pytanie: „Kto chce iść do Nieba dzisiaj?”, rąk było znacznie mniej, w dodatku podnosili je raczej ludzie starsi. A jak Ty reagujesz na myśl, że dziś mogłoby być możliwe Twoje spotkanie z Chrystusem? Jakie emocje towarzyszą Ci, kiedy o tym rozważasz? Co te uczucia mówią o Tobie i Twojej relacji z Panem Bogiem?

2. „Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je.” Kiedy motywem naszych działań jest oczekiwanie dóbr doczesnych (czy to materialnych, czy niematerialnych, jak np. uznanie lub sława), dokładamy starań, by móc jak najdłużej cieszyć się upragnioną nagrodą. W ten sposób przywiązujemy się do naszej ziemskiej rzeczywistości i z niechęcią myślimy o jej utracie. Jednak kiedy angażujemy się w służbę, czyli działanie kierowane miłością, naszą radością staje się dobro innych. Tym samym otwieramy się na znacznie bogatszą rzeczywistość Nieba. Poproś Pana, by pomógł Ci dostrzec w Twoim życiu momenty tracenia życia dla miłości. Myśląc o nich, zastanów się, co Ci pomaga, a co przeszkadza w wyzbywaniu się egoizmu.

3. Nie wszyscy w tym samym czasie jesteśmy gotowi na przyjęcie objawienia miłości Chrystusa i Jego zwycięstwa nad złem i śmiercią. Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak Ty możesz uwalniać się od przywiązania do świata ziemskiego, by zwiększyć swoją gotowość na przyjęcie Jego objawienia.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.