24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 17, 26-37

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Jak działo się za dni Noego, tak będzie również za dni Syna Człowieczego: jedli i pili, żenili się i za mąż wychodziły aż do dnia, kiedy Noe wszedł do arki; nagle przyszedł potop i wygubił wszystkich. Podobnie jak działo się za czasów Lota: jedli i pili, kupowali i sprzedawali, sadzili i budowali, lecz w dniu, kiedy Lot wyszedł z Sodomy, spadł z nieba deszcz ognia i siarki i wygubił wszystkich; tak samo będzie w dniu, kiedy Syn Człowieczy się objawi. W owym dniu kto będzie na dachu, a jego rzeczy w mieszkaniu, niech nie schodzi, by je zabrać; a kto na polu, niech również nie wraca do siebie. Przypomnijcie sobie żonę Lota. Kto będzie się starał zachować swoje życie, straci je; a kto je straci, zachowa je. Powiadam wam: Tej nocy dwóch będzie na jednym posłaniu: jeden będzie wzięty, a drugi zostawiony. Dwie będą mleć razem: jedna będzie wzięta, a druga zostawiona». Pytali Go: «Gdzie, Panie?». On im odpowiedział: «Gdzie jest padlina, tam się zgromadzą i sępy».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Słuchając razem z uczniami Jezusa, wyobraź sobie jedną z dramatycznych sytuacji, wspomnianych przez Niego. Spróbuj zobaczyć zachowanie ludzi, których spotkało coś niespodziewanego.

Prośba o owoc: Poproś o większą gotowość do trwania przy Jezusie w każdej chwili.


1. Chyba każdy przeżył sytuację, gdy mimo przygotowań i przekonania, że wszystko będzie zgodnie z oczekiwaniami, naraz wydarzyło się coś, co zburzyło plany, zmieniło hierarchię ważności różnych spraw. Czasem może pojawić się radosna niespodzianka, ale często jest to wydarzenie bolesne, wiążące się z jakąś stratą: wypadek, odejście kogoś bliskiego, nieprzewidziane trudności… Jezus mówi wyraźnie: „Bądźcie gotowi, bo wszystko może się wydarzyć”.

2. To nie znaczy, żeby w napięciu siedzieć na spakowanych walizkach. Być gotowym to nieustannie trwać przy Jezusie właśnie dlatego, że wszystko może się wydarzyć. Być gotowym to robienie w danym momencie tego, co trzeba, a nie szukanie odpowiedzi na pytania typu: „Dlaczego ja? Dlaczego mnie się to przytrafiło?”. Jeśli przypominasz sobie taką trudną sytuację, to czy ona zmieniła coś w Twoim działaniu, myśleniu? Czego Cię nauczyła?

3. Co ważnego masz do zrobienia w najbliższym czasie? Na ile uzgodniłeś to z Bogiem i co Mu powiesz, gdyby nie wszystko poszło po Twojej myśli?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.