24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 16, 1-8

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Pewien bogaty człowiek miał rządcę, którego oskarżono przed nim, że trwoni jego majątek. Przywołał go do siebie i rzekł mu: „Cóż to słyszę o tobie? Zdaj sprawę z twego zarządu, bo już nie będziesz mógł być rządcą”. Na to rządca rzekł sam do siebie: „Co ja pocznę, skoro mój pan pozbawia mię zarządu? Kopać nie mogę, żebrać się wstydzę. Wiem, co uczynię, żeby mię ludzie przyjęli do swoich domów, gdy będę usunięty z zarządu”. Przywołał więc do siebie każdego z dłużników swego pana i zapytał pierwszego: „Ile jesteś winien mojemu panu?”. Ten odpowiedział: „Sto beczek oliwy”. On mu rzekł: „Weź swoje zobowiązanie, siadaj prędko i napisz: pięćdziesiąt”. Następnie pytał drugiego: „A ty ile jesteś winien?”. Ten odrzekł: „Sto korców pszenicy”. Mówi mu: „Weź swoje zobowiązanie i napisz: osiemdziesiąt”. Pan pochwalił nieuczciwego rządcę, że roztropnie postąpił. Bo synowie tego świata roztropniejsi są w stosunkach z ludźmi podobnymi sobie niż synowie światła».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie nieuczciwego rządcę, jak gorliwie zabiega o przychylność dłużników swego pana.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę mądrości w zarządzaniu dobrami otrzymanymi od Boga.


1. Uczciwość w zarządzaniu czyimś dobrem. Kiedy przyglądasz się rządcy z tekstu Ewangelii, może nasuwać Ci się od razu ocena jego postępowania. Zobacz teraz siebie w jego roli. Jako „dzieci światła” jesteśmy na tym świecie jedynie zarządcami tego, co dostaliśmy od Boga. Spróbuj krótko zebrać otrzymane dary: talenty, wszystko to, co posiadasz, a przede wszystkim swoje życie. Czy zarządzasz tym uczciwie? Czy dostrzegasz może coś, co wydaje Ci się, że trwonisz?

2. Gorliwość. Zwróć uwagę na zapobiegliwość rządcy w trosce o przyszłe życie. To tę jego cechę podkreśla Jezus w przypowieści. Jak oceniasz swoją troskę o życie wieczne, swoją gorliwość o bycie uczniem Jezusa? W innym miejscu Jezus mówi wyraźnie: „[…] nikt z was, kto nie wyrzeka się wszystkiego, co posiada, nie może być moim uczniem” (Łk 14, 33). „Wyrzekać się czegoś” nie oznacza „pozbywać się”, ale mądrze tym zarządzać, zdając sobie sprawę z tego, że ktoś inny jest właścicielem. Czy jest coś takiego, czego nie chcesz zrezygnować?

3. Relacje z innymi. Troska o życie wieczne to także troska o tych, których spotykamy na swojej drodze. Może są „zadłużeni” u Boga przez zagubienie, przytłoczeni wątpliwościami, trudnościami. Zobacz, komu w bliskim otoczeniu możesz ulżyć, dzieląc się swoim czasem, zasobami, którymi zarządzasz.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.