20 kwietnia 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Mówił także do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wróć pamięcią do sytuacji, w której na podstawie warunków atmosferycznych próbowałeś przewidzieć pogodę. Może było to podczas spaceru lub o poranku, gdy trzeba było zadecydować, co na siebie włożyć?

Prośba o owoc: W tej modlitwie możesz prosić o łaskę serca otwartego na działanie Boga w codzienności Twojego życia.


1. „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie?” W każdym czasie ludzie obserwowali układ gwiazd, kolor nieba, prędkość wiatru… Współcześni uczeni za pomocą zaawansowanej technologii są w stanie sięgać do bardzo odległych zakamarków wszechświata. Również nam Jezus mógłby powiedzieć z irytacją: „Umiecie badać kosmos, ale nie potraficie zobaczyć i właściwie ocenić tego, co się dzieje wokół was?”. Jezus żyje i działa pośród nas. Różnymi znakami objawia nam swoją obecność. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o swojej wierze w Jego działanie w codzienności oraz o gotowości Twojego serca do otwarcia się na Jego obecność.

2. „I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?” Aby dostrzec znaki Bożej obecności i działania w codzienności oraz odczytać ich sens, nie potrzeba zaawansowanej technologii ani też niezwykłej mądrości. Potrzeba szeroko otwartych „oczu serca”, czasu na rozmowę z Panem oraz uważności na to, że On swoje Słowo kieruje jak chce i kiedy chce. Ile jest w Twoim życiu przestrzeni na ciszę? Jak pielęgnujesz swoją uważność na Boga podczas modlitwy, codziennych obowiązków, w spotkaniu z drugim człowiekiem i samym sobą?

3. „Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody […]” Wobec Boga każdy z nas jest niewypłacalnym dłużnikiem. Zaciągnęliśmy u Niego dług, ponieważ wraz z życiem otrzymaliśmy wiele darów duchowych i nie zawsze wykorzystujemy je zgodnie z przeznaczeniem. Nasze życie jest wystarczająco długą drogą, aby w porę pojednać się z naszym Panem. Chrystusowi nie zależy na tym, aby z dłużnym zapisem winy zaprowadzić nas na sąd, dlatego daje nam narzędzia pozwalające powrócić do Boga: modlitwę i sakramenty. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o tym, jak sięgasz po te Boże dary. Do czego w tym obszarze zaprasza Cię teraz Pan?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.