28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że jesteś w gronie osób, które słuchają Jezusa. Spróbuj usłyszeć Jego głos, zobaczyć twarz i poczuć spotkania.

Prośba o owoc: Poproś dziś o łaskę daru rozeznawania – pragnienia odczytywania tego, jak w Twoim sercu i przez znaki czasu przemawia do Ciebie Pan.


1. „Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: «Deszcz idzie». I tak bywa.” W relacji wiary to Bóg jest stroną inicjującą spotkanie – nasze zaangażowanie to po prostu odpowiedź na dotknięcie Bożej Miłości. Dlatego tak ważne jest, aby pozostawać uważnym na Bożą obecność. W jaki sposób w ostatnim czasie przychodził do Ciebie Bóg? Przez jakie poruszenia serca, myśli, emocje lub okoliczności zewnętrzne się z Tobą komunikował?

2. „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” Nasze serca bywają ospałe. Zdarza nam się zaniedbywać modlitwę i życie sakramentalne, odsuwać na bok rozwój duchowy. To wszystko sprawia, że zamykamy serce na łaskę Ducha Świętego i sami popychamy siebie ku strapieniu duchowemu. Porozmawiaj teraz z Bogiem o swoich zaniedbaniach w relacji z Nim, poproś o łaskę nawrócenia i przemiany. Czego teraz potrzebujesz na drodze życia duchowego?

3. „Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego […]” Bywa też tak, że nasze grzechy i zaniedbania prowadzą do zranienia innych osób, zerwania relacji lub niezgody. Owe sytuacje są bolesne. Niejednokrotnie okazuje się, że wynagrodzenie komuś doznanych krzywd lub strat to trudny, wymagający proces. Do naprawy których relacji zaprasza Cię Pan? Co w tym kontekście jest dla Ciebie największą przeszkodą? Porozmawiaj teraz o tym z Bogiem i poproś o łaskę, której Ci trzeba, aby wejść na drogę przebaczenia lub poproszenia o przebaczenie.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.