24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak bywa. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie pociągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, póki nie oddasz ostatniego pieniążka».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, że patrzysz na twarz Pana Jezusa – twarz, na której nie znajdziesz ani fałszu, ani obłudy, tylko samą prawdę.

Prośba o owoc: Poproś, by Pan usunął przeszkody blokujące Cię przed rozróżnianiem tego, co jest słuszne.


1. „Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże obecnego czasu nie rozpoznajecie?” Pan Jezus przyszedł na świat, aby dać świadectwo prawdzie, tymczasem my często ignorujemy prawdę o zbawieniu i znaki Bożej Miłości, które Pan objawia nam każdego dnia. Jezus autentycznie uwalnia Cię od ciężaru grzechów i powołuje Cię do życia w prawdzie i wolności. Co może pomóc Ci rozpoznać czas odkupienia w Twoim życiu?

2. „I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne?” Jesteśmy zdolni do rozróżniania tego, co jest słuszne. Każdy człowiek nosi w sobie tęsknotę do bliskości z Bogiem. Niestety nie zawsze idziemy za naszym pragnieniem nawrócenia, odkładamy je na później i dajemy pierwszeństwo sprawom bardziej przyziemnym. Co Tobie w tym momencie przeszkadza, by jak najściślej przylgnąć do Pana?

3. „Gdy idziesz do urzędu ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody[…]” Pan Jezus zachęca nas, żebyśmy jak najprędzej dążyli do pojednania nie tylko z Bogiem, ale i drugim człowiekiem. Poproś Pana Jezusa, aby uzdalniał Cię do przebaczenia i proszenia o przebaczenie.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.