24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 54-59

Jezus mówił do tłumów: «Gdy ujrzycie chmurę podnoszącą się na zachodzie, zaraz mówicie: „Deszcz idzie”. I tak się dzieje. A gdy wiatr wieje z południa, powiadacie: „Będzie upał”. I bywa. Obłudnicy, umiecie rozpoznawać wygląd ziemi i nieba, a jakże chwili obecnej nie rozpoznajecie? I dlaczego sami z siebie nie rozróżniacie tego, co jest słuszne? Gdy idziesz do sprawującego władzę ze swym przeciwnikiem, staraj się w drodze dojść z nim do zgody, by cię nie zaciągnął do sędziego; a sędzia przekazałby cię dozorcy, dozorca zaś wtrąciłby cię do więzienia. Powiadam ci, nie wyjdziesz stamtąd, aż zwrócisz ostatni pieniążek».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie, jak może wyglądać Twoje życie jeszcze dzisiaj, jutro, co może się wydarzyć.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę głębszego rozeznawania tego, co Bóg mówi do Ciebie.


1. Rozpoznać obecną chwilę! To najważniejszy moment Twojego życia, bo tylko TERAZ możesz spotkać się z Bogiem. Jaka jest Twoja uważność na to, co dzieje się na co dzień, wokół Ciebie, w Tobie? Co teraz czujesz?

2. Jezus wskazuje na to, że dzięki wiedzy i przeżytym doświadczeniom jesteśmy w stanie „rozróżniać to, co jest słuszne”, oceniać możliwości, dokonywać wyborów. Często możemy mieć wątpliwości, co będzie za rtydzień, jutro. Mamy jednak wszystko, zwłaszcza sumienie, żeby wiedzieć, jak należy postąpić w danej chwili. Przypomnij sobie jakąś ważniejszą decyzję z ostatniego czasu. Co miało na nią wpływ? Czy myślisz, że była ona zgodna z wolą Boga?

3. Bycie tu i teraz jest często zaburzone przez rozważanie tego, co może nastąpić lub przez niezałatwione sprawy z przeszłości. Zobacz, czy jest coś, co Ci „zalega”, domaga się wyjaśnienia, może jakiejś rozmowy, napisania listu lub po prostu wykonania pracy, którą wciąż odkładasz. Poproś Jezusa o pomoc i podejmij teraz decyzję, co zrobisz w tej sprawie. Zauważ, że w każdej chwili możesz być wezwany przed Najwyższego Sędziego, żeby się z tego rozliczyć.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas Twojej medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.