28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 12, 1-7

Kiedy ogromne tłumy zebrały się koło Jezusa, tak że jedni cisnęli się na drugich, zaczął mówić najpierw do swoich uczniów: «Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów. Nie ma bowiem nic ukrytego, co by nie wyszło na jaw, ani nic tajemnego, co by się nie stało wiadome. Dlatego wszystko, co powiedzieliście w mroku, w świetle będzie słyszane, a co w izbie szeptaliście do ucha, głoszone będzie na dachach. A mówię wam, przyjaciołom moim: Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą. Pokażę wam, kogo się macie obawiać: bójcie się Tego, który po zabiciu ma moc wtrącić do piekła. Tak, mówię wam: Tego się bójcie! Czyż nie sprzedają pięciu wróbli za dwa asy? A przecież żaden z nich nie jest zapomniany w oczach Bożych. U was zaś nawet włosy na głowie wszystkie są policzone. Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie tłum słuchaczy wokół Jezusa. Rozważ, gdzie jest Twoje miejsce.

Prośba o owoc: Poproś dziś o łaskę czystego, uczciwego serca.


1. „Strzeżcie się kwasu, to znaczy obłudy faryzeuszów.” Obłuda, czyli działanie sprzeczne z tym, co się głosi, była jedną z najmocniej krytykowanych przez Jezusa postaw człowieka. Życie w zakłamaniu jest często złudzeniem, że „coś można ukryć”. Ostatecznie jednak, jak mówi Jezus, wszystko wyjdzie na jaw. W życiu zdarza się, że możesz czuć presję, żeby powiedzieć lub zrobić coś wbrew sobie, wbrew temu, w co wierzysz. Można bowiem stracić opinię „swojego człowieka”, stanowisko lub zostać wykluczonym z wygodnego środowiska. Jak sobie radzisz, gdy stajesz wobec takiej sytuacji? Co pomaga Ci podjąć decyzję, jak postąpić?

2. „Nie bójcie się tych, którzy zabijają ciało, a potem nic już więcej uczynić nie mogą.” Czasem może się wydawać, że nie ma wyjścia: zagrożenie jest takie, że niejako zmusza do wykonania jakiegoś zła. Jezus jednak przestrzega wyraźnie: bać się trzeba tylko piekła, czyli popełnienia grzechu. Grzech jest skutkiem osobistego wyboru. Zawsze więc można się na niego nie zgodzić, wierząc, że Bóg jest ważniejszy od wszelkich lęków i zagrożeń.

3. „Nie bójcie się: jesteście ważniejsi niż wiele wróbli.” Porównanie do wróbli może być mylące. Niezależnie od tego, co sądzimy o sobie, nasza wartość jest większa od wszystkiego, co można sobie wyobrazić. Może trudno to przyjąć, ale Jezus potwierdził tę prawdę, oddając życie za każdego z nas. Przez kilka minut zatrzymaj się przy krzyżu. Spróbuj wsłuchać się, jak Jezus mówi: „Jesteś ważny(a) dla Mnie i pomogę Ci wyjść z każdej sytuacji”.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.