25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 11, 15-26

Gdy Jezus wyrzucał złego ducha, niektórzy z tłumu rzekli: «Mocą Belzebuba, władcy złych duchów, wyrzuca złe duchy». Inni zaś, chcąc Go wystawić na próbę, domagali się od Niego znaku z nieba. On jednak, znając ich myśli, rzekł do nich: «Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali. Jeśli więc i Szatan z sobą jest skłócony, jakże się ostoi jego królestwo? Mówicie bowiem, że Ja przez Belzebuba wyrzucam złe duchy. Lecz jeśli Ja mocą Belzebuba wyrzucam złe duchy, to czyją mocą wyrzucają je wasi synowie? Dlatego oni będą waszymi sędziami. A jeśli Ja palcem Bożym wyrzucam złe duchy, to istotnie przyszło już do was królestwo Boże. Gdy mocarz uzbrojony strzeże swego dworu, bezpieczne jest jego mienie. Lecz gdy mocniejszy od niego nadejdzie i pokona go, to zabierze całą broń jego, na której polegał, i rozda jego łupy. Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie; a kto nie zbiera ze Mną, ten rozprasza. Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: „Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem”. Przychodzi i zastaje go wymiecionym i przyozdobionym. Wtedy idzie i bierze siedmiu innych duchów, złośliwszych niż on sam; wchodzą i mieszkają tam. I stan późniejszy owego człowieka staje się gorszy niż poprzedni».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Popatrz na tłum ludzi, którzy wobec wielkich znaków Jezusa wykazują się podejrzliwością. Usłysz rozmowę, jaką Jezus podejmuje z tłumem. On przychodzi z miłością i troską, a odbierany jest zupełnie inaczej.

Prośba o owoc: Proś dziś o łaskę dostrzeżenia działania Boga w Twoim życiu.


1. „Każde królestwo wewnętrznie skłócone pustoszeje i dom na dom się wali.” Pokój wewnętrzny i jedność są dziełem Boga. Spójrz dziś na swoje serce. Czy są w nim zgoda i ład, czy może chaos i brak harmonii? Na tyle, na ile potrafisz, oddaj Bogu cały nieporządek swojego życia. Jeśli nie wierzysz, że Bóg może je uporządkować, powiedz Mu o tym. Trwaj przy Bogu, czerpiąc od Niego potrzebne siły i pokój. Daj mu szansę na działanie.

2. „Kto nie jest ze Mną, jest przeciwko Mnie.” Co to znaczy być z Jezusem? Przyjrzyj się, jak to wygląda w Twoim życiu. Czy jesteś z Jezusem tak, jak On tego chce, czyli przyjmując Jego zaproszenie do kroczenia za Nim? Czy raczej Jezus ma się zadowolić Twoim sposobem na życie?

3. „Gdy duch nieczysty opuści człowieka, błąka się po miejscach bezwodnych, szukając spoczynku. A gdy go nie znajduje, mówi: Wrócę do swego domu, skąd wyszedłem.” Przypomnij sobie własny proces wychodzenia z jakiegoś grzechu. Wyznanie go Bogu i przyjęcie przebaczenia to pierwszy krok. Potem potrzeba dużej czujności, by unikać sytuacji, które mogą prowadzić do ponownego grzechu. Czy pamiętasz, że w duchowej walce nie jesteś sam? Jezus zapewnia Cię nieustannie o swojej pomocy. Podziękuj Bogu za doświadczenie Jego miłosierdzia.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.