25 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Łukasza 10, 1-9

Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych siedemdziesięciu dwóch i wysłał ich po dwóch przed sobą do każdego miasta i miejscowości, dokąd sam przyjść zamierzał. Powiedział też do nich: «Żniwo wprawdzie wielkie, ale robotników mało; proście więc Pana żniwa, żeby wyprawił robotników na swoje żniwo. Idźcie, oto was posyłam jak owce między wilki. Nie noście z sobą trzosa ani torby, ani sandałów; i nikogo w drodze nie pozdrawiajcie. Gdy do jakiego domu wejdziecie, najpierw mówcie: Pokój temu domowi! Jeśli tam mieszka człowiek godny pokoju, wasz pokój spocznie na nim; jeśli nie, powróci do was. W tym samym domu zostańcie, jedząc i pijąc, co mają: bo zasługuje robotnik na swoją zapłatę. Nie przechodźcie z domu do domu. Jeśli do jakiego miasta wejdziecie i przyjmą was, jedzcie, co wam podadzą; uzdrawiajcie chorych, którzy tam są, i mówcie im: Przybliżyło się do was królestwo Boże».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Zobacz Jezusa rozsyłającego uczniów z misją głoszenia Ewangelii. Wsłuchaj się w Jego słowa i wyobraź sobie, że mówi je do Ciebie.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę rozpoznawania swojej misji w świecie jako ucznia Jezusa.


1. „Spośród swoich uczniów wyznaczył Pan jeszcze innych […]” Jezus nieustannie wyznacza i posyła tych, którzy chcą być Jego uczniami. Posyła, „dokąd sam przyjść zamierza”. Potrzebuje więc robotników, którzy – można by powiedzieć – przygotują Mu teren, a więc przygotują innych ludzi do spotkania z Bogiem. Nie jest to łatwe i Jezus zapowiada spotkanie na tej drodze przeciwności. Jednocześnie jednak przestrzega przed zbytnim zabezpieczaniem się, bo to On ma być podstawowym wsparciem. Wówczas wszystko będzie możliwe.

2. „[…] najpierw mówcie: Pokój temu domowi!” To Jezusowe „najpierw” świadczy o tym, że podstawą misji powinno być niesienie pokoju. Może gdzieś w swoim otoczeniu widzisz brak pokoju lub zagrożenie jego utraty? Przede wszystkim jednak rozważ, ile tego pokoju masz w sobie?

3. „Nie przechodźcie z domu do domu.” Częstą pokusą może być chęć pójścia łatwiejszą drogą, znalezienia wygodniejszego miejsca… Różne wybory są rzeczą naturalną. Jeśli jednak chcesz być wysłannikiem Jezusa, zastanów się, jaki kierunek On Ci proponuje. Być może wraca do Ciebie coś, przed czym bardzo się bronisz. Poproś teraz o odwagę i gotowość do przyjęcia zaproszenia przez Jezusa do współpracy.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.