24 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 21, 1-14

Jezus znowu ukazał się nad Morzem Tyberiadzkim. A ukazał się w ten sposób: Byli razem Szymon Piotr, Tomasz, zwany Didymos, Natanael z Kany Galilejskiej, synowie Zebedeusza oraz dwaj inni z Jego uczniów. Szymon Piotr powiedział do nich: «Idę łowić ryby». Odpowiedzieli mu: «Idziemy i my z tobą». Wyszli więc i wsiedli do łodzi, ale tej nocy nic nie złowili. A gdy ranek zaświtał, Jezus stanął na brzegu. Jednakże uczniowie nie wiedzieli, że to był Jezus. A Jezus rzekł do nich: «Dzieci, czy macie co na posiłek?». Odpowiedzieli Mu: «Nie». On rzekł do nich: «Zarzućcie sieć po prawej stronie łodzi, a znajdziecie». Zarzucili więc i z powodu mnóstwa ryb nie mogli jej wyciągnąć. Powiedział więc do Piotra ów uczeń, którego Jezus miłował: «To jest Pan!». Szymon Piotr, usłyszawszy, że to jest Pan, przywdział na siebie wierzchnią szatę – był bowiem prawie nagi – i rzucił się w morze. Reszta uczniów dobiła łodzią, ciągnąc za sobą sieć z rybami. Od brzegu bowiem nie było daleko – tylko około dwustu łokci. A kiedy zeszli na ląd, ujrzeli żarzące się na ziemi węgle, a na nich ułożoną rybę oraz chleb. Rzekł do nich Jezus: «Przynieście jeszcze ryb, któreście teraz ułowili». Poszedł Szymon Piotr i wyciągnął na brzeg sieć pełną wielkich ryb w liczbie stu pięćdziesięciu trzech. A pomimo tak wielkiej ilości, sieć się nie rozerwała. Rzekł do nich Jezus: «Chodźcie, posilcie się!». Żaden z uczniów nie odważył się zadać Mu pytania: «Kto Ty jesteś?», bo wiedzieli, że to jest Pan. A Jezus przyszedł, wziął chleb i podał im – podobnie i rybę. To już trzeci raz, jak Jezus ukazał się uczniom od chwili, gdy zmartwychwstał.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie scenę porannego spotkania uczniów z Jezusem. Co szczególnie przyciąga Twoją uwagę?

Prośba o owoc: Poproś o odwagę do pójścia drogą, którą proponuje Ci Jezus.


1. Uwierzyć w Jezusa zmartwychwstałego! Nawet najbliżsi uczniowie mieli początkowo z tym trudności. Kiedy wydawało im się, że zostali sami, próbowali wracać do dawnego sposobu życia, do tego, na czym się znali. Jezus cierpliwie dawał się poznawać na nowo – wchodził mimo zamkniętych drzwi, częstował przygotowanym posiłkiem. Przede wszystkim jednak zachęcał do zmiany myślenia: „Zarzućcie sieć po prawej stronie”, nie tak jak dotąd.

2. Trzymanie się własnych ścieżek, schematów prowadzi często do zniechęcenia, do działania byle jak. Wsłuchaj się w okrzyk Jana, zobacz uczniów zdumionych obfitym połowem i Piotra pędzącego przez morze do Jezusa. Ich serca rozpoznały Pana. Co Ci ten obraz przypomina? Do czego tęskni Twoje serce?

3. Czy w tej sytuacji czujesz wątpliwości, opory? Jeśli uważasz, że Twoje zamierzenia są zgodne z wolą Boga, to pomódl się, żeby On pomógł Ci zobaczyć, z której strony Twojej życiowej łodzi warto zarzucić sieci.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.