28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 19, 31-37

Ponieważ był to dzień Przygotowania, aby zatem ciała nie pozostawały na krzyżu w szabat – ów bowiem dzień szabatu był wielkim świętem – Żydzi prosili Piłata, żeby ukrzyżowanym połamano golenie i usunięto ich ciała. Przyszli więc żołnierze i połamali golenie tak pierwszemu, jak i drugiemu, którzy z Jezusem byli ukrzyżowani. Lecz gdy podeszli do Jezusa i zobaczyli, że już umarł, nie łamali Mu goleni, tylko jeden z żołnierzy włócznią przebił Mu bok, a natychmiast wypłynęła krew i woda. Zaświadczył to ten, który widział, a świadectwo jego jest prawdziwe. On wie, że mówi prawdę, abyście i wy wierzyli. Stało się to bowiem, aby się wypełniło Pismo: «Kość jego nie będzie złamana». I znowu w innym miejscu mówi Pismo: «Będą patrzeć na Tego, którego przebili».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wybierz jeden z trzech obrazów, ten najbardziej Ci bliski. Patrz na Jezusa
– na krzyżu, obserwując opisaną we fragmencie Ewangelii scenę;
– w obrazie Jezusa Miłosiernego namalowanego według przekazu siostry Faustyny;
– w obrazie Najświętszego Serca Jezusowego.

Prośba o owoc: Poproś o łaskę umocnienia wiary w ogrom miłości i miłosierdzia Pana Jezusa.


1. Św. Jan Ewangelista mówi o przebitym boku Jezusa. Tradycja dodaje, że włócznia setnika miała dosięgnąć serca. Przebite włócznią serce Jezusa stało się Sercem otwartym dla nas wszystkich. W objawieniach przekazanych św. Małgorzacie Marii Alacoque Pan Jezus mówił o ogromie miłości i miłosierdzia, którymi płonie Jego Boskie Serce, a których pragnie udzielać ludziom. Kult Najświętszego Serca Jezusowego sięga średniowiecza. Od 1765 r. papież Klemens XIII oficjalnie zatwierdził nabożeństwo i święto ku czci Serca Pana Jezusa, które dziś właśnie obchodzimy. W litanii do Najświętszego Serca Jezusa mówimy: Serce Jezusa – gorejące ognisko miłości, cierpliwe i wielkiego miłosierdzia, hojne dla wszystkich, którzy Cię wzywają… Jaka jest Twoja relacja do Serca Jezusowego? Co czujesz, patrząc na obraz z początku medytacji?

2. Krew wypływająca z przebitego boku Jezusa jest symbolem Jego ofiary za ludzi i sakramentu Eucharystii. Jezus powiedział: „Kto spożywa moje Ciało i Krew moją pije, trwa we Mnie, a Ja w nim” (J 6, 56). W jednej z 12 obietnic przekazanych św. Małgorzacie Jezus zapewnia: „Obiecuję […] wszystkim, którzy komunikować będą przez dziewięć pierwszych piątków miesiąca z rzędu, łaski pokuty ostatecznej, że nie umrą w stanie niełaski ani bez sakramentów świętych i że Moje Serce będzie dla nich bezpieczną ucieczką w ostatniej godzinie ich życia”. Jakie jest Twoje podejście do komunii świętej? Starasz się ją przyjmować jak najczęściej, widząc w niej źródło życia i umocnienia w chwilach trudności, czy też traktujesz jak „nagrodę” za dobre sprawowanie i przyjmujesz jedynie tuż po spowiedzi? A może bez głębszego zastanowienia przyjmujesz jak element mszy świętej, który praktykujesz, bo inni tak robią…

3. Woda jest symbolem chrztu świętego, narodzenia się do życia z Bogiem. Jezus mówił o sobie, że jest źródłem wody żywej (por. J 7, 37b), wody dającej życie wieczne. Dwa promienie na obrazie namalowanym według wskazań s. Faustyny, symbolizujące Krew i Wodę, wypływające z przebitego Serca Jezusa, zwracają uwagę na ogrom łask, których Jezus chce udzielać tym, którzy ufnie się do Niego uciekają. Jak często zwracasz się do Jezusa z ufnością w Jego pomoc, miłość i miłosierdzie?


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą: O Krwi i Wodo, któraś wypłynęła z Najświętszego Serca Jezusowego jako zdrój Miłosierdzia dla nas, ufam Tobie.