28 marca 2023
fot. Barbara Wielgus

Medytacje z Trójmiasta

/ medytacja

oprac. WŻCh Trójmiasto

Ewangelia wg św. Jana 12, 24-26

Jezus powiedział do swoich uczniów: «Zaprawdę, zaprawdę, powiadam wam: Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity. Ten, kto miłuje swoje życie, traci je, a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne. A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa. A jeśli kto Mi służy, uczci go mój Ojciec».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. Uczyń znak krzyża i poproś Go, aby wszystkie Twoje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraź sobie piękny kłos pszenicy pełen dorodnych, złotych ziaren.

Prośba o owoc: Poproś Pana Jezusa o pragnienie podążania za Nim i służenia Mu.


1. „Jeżeli ziarno pszenicy wpadłszy w ziemię nie obumrze, zostanie tylko samo, ale jeżeli obumrze, przynosi plon obfity.” Bóg złożył w każdym człowieku niesamowity potencjał obfitego plonowania. Kiedy nie zabiegamy o rozwijanie tego potencjału, przypominamy ziarno pszenicy, które po wpadnięciu w glebę, zamiast kiełkować i rosnąć, marnieje. Co robić, żeby możliwości, którymi tak hojnie obdarzył nas Pan, były w nas aktywne i prowadziły do owocnego życia? Iść za Jezusem i żyć Jego nauką, czyli z każdym dniem coraz mocniej kochać. Kochać Boga i bliźniego. Przypatrz się swojemu życiu w ostatnich dniach. uwzględniając stwierdzenie, że wszystko, co dzieje się w naszym życiu, jest po to, byśmy ćwiczyli miłość. Zwróć uwagę na chwile, w których takie ćwiczenia miłości udawały Ci się całkiem nieźle. Może dostrzeżesz jakieś czynniki, które ułatwiały Ci kochać w tych momentach. Zobacz także „zadania z gwiazdką”, czyli takie sytuacje, kiedy najtrudniej było Ci kochać. Porozmawiaj o nich z Panem Jezusem i zaproś Go do nich – wszak On sam jest Miłością.

2. „[…] a kto nienawidzi swego życia na tym świecie, zachowa je na życie wieczne.” Poproś Pana Jezusa, żeby pokazał Ci, jak dzisiaj, w Twojej aktualnej sytuacji, masz rozumieć „nienawiść swojego życia”.

3. „A kto by chciał Mi służyć, niech idzie za Mną, a gdzie Ja jestem, tam będzie i mój sługa.” Boża miłość do nas przejawia się w wielkim uszanowaniu ludzkiej wolności. Zatrzymaj się przy słowach: „A kto by chciał […]”. Spróbuj usłyszeć, jak wypowiada je Pan Jezus. Nie ma w nich cienia przymusu, a raczej przeogromny szacunek do ludzkiego wyboru. Poproś Pana o pragnienie podążania za Nim i służenia Mu.


Rozmowa końcowa: Zbierz wszystkie myśli, poruszenia, które miały miejsce podczas medytacji i podziękuj Bogu za wszystko, czego doświadczyłeś. Zakończ modlitwą Ojcze nasz.