21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 1 / dzień 2

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Iz 55, 1-3. 6-9

O, wszyscy spragnieni, przyjdźcie do wody,
przyjdźcie, choć nie macie pieniędzy!
Kupujcie i spożywajcie, bez pieniędzy
i bez płacenia za wino i mleko!
Czemu wydajecie pieniądze na to, co nie jest chlebem?
I waszą pracę – na to, co nie nasyci?
Słuchajcie Mnie, a jeść będziecie przysmaki
i dusza wasza zakosztuje tłustych potraw.
Nakłońcie wasze ucho i przyjdźcie do Mnie,
posłuchajcie Mnie, a dusza wasza żyć będzie.
[…]
Szukajcie Pana, gdy się pozwala znaleźć,
wzywajcie Go, dopóki jest blisko!
Niechaj bezbożny porzuci swą drogę
i człowiek nieprawy swoje knowania.
Niech się nawróci do Pana, a Ten się nad nim zmiłuje,
i do Boga naszego, gdyż hojny jest w przebaczaniu.
Bo myśli moje nie są myślami waszymi
ani wasze drogi moimi drogami
– wyrocznia Pana.
Bo jak niebiosa górują nad ziemią,
tak drogi moje – nad waszymi drogami
i myśli moje – nad myślami waszymi.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie zastawiony stół, gościnne, dobre przyjęcie wśród przyjaciół.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie i przyjęcie Bożego zaproszenia.


1. Bóg nas zaprasza bez żadnych warunków wstępnych, nie musimy na Jego zaproszenie zasłużyć, nie trzeba za Jego dary płacić naszymi staraniami czy nienagannym życiem. Bóg mówi: przyjdź taki, jaki jesteś, z tego „miejsca” w swoim życiu, w którym się znajdujesz. On nie stawia warunków: najpierw się zmień, zapracuj, a potem możesz się do Mnie przybliżyć. Nie, to działa inaczej – dopiero spotkanie z Bogiem, nawiązanie bliskiej z Nim relacji sprawia, że człowiek się zmienia.

2. Marnujemy nasz czas i życie na bieganie za różnymi pozornymi dobrami, które wydają się nam ważne, a w rzeczywistości szybko okazują się nietrwałe albo niepotrzebne. Tracimy energię i siły na zabieganie o to, co nas wcale nie nasyci, nie uczyni szczęśliwymi. Dopiero odnalezienie Boga, spotkanie z Nim może w pełni zaspokoić nasz głód – relacji, miłości, poczucia sensu.

3. Bardzo ważne jest słuchanie tego, co mówi do nas Bóg. Rekolekcje to czas słuchania. Jeżeli naprawdę chcemy usłyszeć Boże słowo, potrzebujemy wyciszenia, większego skupienia, uważności. To bardzo ważne, bo Bóg może nas na tych rekolekcjach zaskoczyć, przyjść, spotkać się z nami w inny sposób niż do tej pory. Czy jestem otwarty na nowe spotkanie?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.