21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 3 / dzień 14

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Łk 9, 12-17

Dzień począł się chylić ku wieczorowi. Wtedy przystąpiło do Niego Dwunastu mówiąc: „Odpraw tłum; niech idą do okolicznych wsi i zagród, gdzie znajdą schronienie i żywność, bo jesteśmy tu na pustkowiu”. Lecz On rzekł do nich: „Wy dajcie im jeść!”. Oni odpowiedzieli: „Mamy tylko pięć chlebów i dwie ryby; chyba że pójdziemy i nakupimy żywności dla wszystkich tych ludzi”. Było bowiem około pięciu tysięcy mężczyzn. Wtedy rzekł do swych uczniów: „Każcie im rozsiąść się gromadami mniej więcej po pięćdziesięciu!”. Uczynili tak i rozmieścili wszystkich. A On wziął te pięć chlebów i dwie ryby, spojrzał w niebo i odmówiwszy nad nimi błogosławieństwo, połamał i dawał uczniom, by podawali ludowi. Jedli i nasycili się wszyscy, i zebrano jeszcze dwanaście koszów ułomków, które im zostały.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa wśród ludzi, którzy potrzebują uzdrowienia, nawrócenia, umocnienia w wierze.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o otwartość na wezwanie Jezusa do współpracy z Nim.


1. Wokół Jezusa zgromadziły się tłumy potrzebujących. Jezus naucza, uzdrawia, rozmawia. Poświęca im swój czas. Zbliża się wieczór. Apostołowie, zaniepokojeni o schronienie i żywność dla dużej liczby zgromadzonych, mówią Jezusowi, by ich odprawił, bo sami mają za mało, żeby zaspokoić potrzeby. Jezus ma inne rozwiązanie. Odpowiada apostołom w zaskakujący sposób: Wy dajcie im jeść.

2. Tymi słowami Jezus w nowy sposób powołuje uczniów. Nie wystarczy być z Jezusem i przyglądać się temu, co czyni. Jezus chce ludzi, którzy starają się żyć Jego słowami, przemieniając je w czyn. Wzywa nas, byśmy przestali poddawać się bezradności, byśmy przestali snuć wizje, co inni powinni zrobić. To my mamy zacząć działać, korzystając ze swoich talentów, umiejętności, możliwości. To wezwanie jest kierowane również bezpośrednio do mnie. Czy je słyszę? Jak mogę pomóc potrzebującym?

3. By mógł stać się cud rozmnożenia chleba, niezbędna jest współpraca człowieka z Bogiem. Jezus wziął chleby i ryby. Zwrócił się do Ojca w modlitwie błogosławieństwa i dziękczynienia. Potem podawał chleb głodnym rękami apostołów. I wszyscy się nasycili.

4. Podobnie wyglądają nasze działania, gdy współpracujemy z Jezusem. On może podawać chleb głodnym naszymi rękoma. Bóg pomaga człowiekowi przez drugiego człowieka. I mnie zaprasza, by moje ręce stawały się Jego rękami w pomnażaniu dobra. Kto jest tym głodnym, którego ja mam nakarmić?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.