21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 3 / dzień 13

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 5, 13-16

Wy jesteście solą dla ziemi. Lecz jeśli sól utraci swój smak, czymże ją posolić? Na nic się już nie przyda, chyba na wyrzucenie i podeptanie przez ludzi. Wy jesteście światłem świata. Nie może się ukryć miasto położone na górze. Nie zapala się też światła i nie stawia pod korcem, ale na świeczniku, aby świeciło wszystkim, którzy są w domu. Tak niech świeci wasze światło przed ludźmi, aby widzieli wasze dobre uczynki i chwalili Ojca waszego, który jest w niebie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie życie codzienne bez soli i bez światła.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o bycie „światłem i solą ziemi” – o dojrzałe bycie uczniem Jezusa.


1. Jako chrześcijanie jesteśmy solą ziemi… Sól jest konieczna, żeby potrawa miała smak, była dobra. Bóg zaprosił nas do współpracy z Nim, byśmy nadawali smak życiu na ziemi, którą nam powierzył. Do każdego z nas należy więc troska o jakość tego życia, o jego smak, o jego blask. To nasza misja. Jeśli ulegamy wygodzie, kompromisom, złudnemu spokojowi, to nasze życie jest bez smaku. Jeżeli nie mówimy „nie”, gdy przekraczane są granice wolności, jeżeli nie opowiadamy się za wartościami, jeżeli przemilczamy zło, jako sól tracimy smak.
I mnie Pan wzywa do bycia solą dla tej ziemi. Czy nie zamykam się dla własnej wygody na wezwania dzisiejszej rzeczywistości? Czy mam odwagę opowiadać się za dobrem?

2. Nadajemy smak życiu, gdy dbamy o własny wszechstronny rozwój. Nadajemy smak życiu, gdy obdarowujemy otrzymywanymi darami, nie zatrzymujemy ich tylko dla siebie. Jaką jestem solą w okolicznościach swojego życia? Przyjrzę się, jak funkcjonuję w rodzinie, w bliższej i dalszej społeczności. A może czuję się jak sól, która utraciła swój smak? Co z tym uczynię?

3. Jesteśmy światłem świata, gdy najpierw sami czerpiemy ze Źródła Światła. Jezus pragnie „świecić wszystkim” przez swoich uczniów, którzy kontynuują Jego dzieło. Naszym zadaniem jest stawać się przejrzystymi, by sam Jezus mógł przez nas świecić: dobrem, życzliwością, miłością, mądrością, pokojem, nadzieją, radością.

4. Zobaczę, jak Jezus działa we mnie i przeze mnie wobec moich bliskich i tych, których spotykam w codzienności. Poproszę Pana, by to On był zawsze w moim sercu na pierwszym miejscu.


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.