21 listopada 2022
fot. Ryoji Iwata / unsplash.com

Przyjdźcie do Mnie wszyscy

Tydzień 3 / dzień 12

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 1, 35-42

Nazajutrz Jan znowu stał w tym miejscu wraz z dwoma swoimi uczniami i gdy zobaczył przechodzącego Jezusa, rzekł: „Oto Baranek Boży”. Dwaj uczniowie usłyszeli, jak mówił, i poszli za Jezusem. Jezus zaś odwróciwszy się i ujrzawszy, że oni idą za Nim, rzekł do nich: „Czego szukacie?”. Oni powiedzieli do Niego: „Rabbi! – to znaczy: Nauczycielu – gdzie mieszkasz?”. Odpowiedział im: „Chodźcie, a zobaczycie”. Poszli więc i zobaczyli, gdzie mieszka, i tego dnia pozostali u Niego. Było to około godziny dziesiątej. Jednym z dwóch, którzy to usłyszeli od Jana i poszli za Nim, był Andrzej, brat Szymona Piotra. Ten spotkał najpierw swego brata i rzekł do niego: „Znaleźliśmy Mesjasza” – to znaczy: Chrystusa. I przyprowadził go do Jezusa. A Jezus, wejrzawszy na niego, rzekł: „Ty jesteś Szymon, syn Jana, ty będziesz nazywał się Kefas” – to znaczy: Piotr.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Jezusa, który zaprasza mnie, by „pójść i zamieszkać z Nim”.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o to, by bardziej otworzyć się na swoje najgłębsze pragnienie pójścia i bycia z Panem.


1. Misją Jana było przygotowywanie Izraelitów na przyjście Mesjasza. Gdy Jezus pojawił się nad Jordanem, publicznie daje o Nim świadectwo. Mówi do swoich uczniów, że to Ten, na którego czekaliśmy. On jest Panem. To musiało wywołać głębokie wrażenie na uczniach Jana. Podejmują decyzję pójścia za Jezusem. Początkowo idą w milczeniu, zamyśleniu. Rozmowę rozpoczyna sam Jezus. Pyta na wstępie: Czego szukacie? Czego się spodziewacie, idąc za Mną? Na czym wam zależy? Pobudza ich serca i umysły do szukania odpowiedzi na pytania o ich najgłębsze pragnienia. Jezus pyta i mnie: Czego tak naprawdę szukasz, idąc za Mną?

2. Uczniowie pragną bliżej poznać Jezusa. Nauczycielu, gdzie mieszkasz? – pytają. Jezus proponuje, by poszli z Nim i zobaczyli. Tym samym zaprasza ich do doświadczenia bycia z Nim, „mieszkania” z Nim, stopniowo odsłaniając przed nimi tajemnicę swojego życia i misji. Uczniowie zostają z Jezusem. Czy ja też chcę „pójść i zobaczyć, jak mieszka Jezus”, dzielić z Nim swoje życie, każdą sprawę i sytuację? Czy ja też chcę z Nim pozostać?

3. Spotkanie Jezusa jest czymś wyjątkowym i przełomowym w życiu uczniów. Jan, poruszony do głębi, zapamiętuje godzinę spotkania z Panem. Andrzej krzyczy, pragnąc, by inni usłyszeli: Znaleźliśmy Mesjasza! Szymon otrzymuje nowe imię, choć jeszcze nie jest w stanie pojąć słów Jezusa. Uczniowie, dotknięci miłością Jezusa, są pewni: chcą dzielić z Nim los, podążać za Nim, przyjąć Jego misję. Czy we mnie również jest takie pragnienie?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.