24 października 2022
fot. Kazuhiro Hirama / pixabay.com

Panie przymnóż nam wiary

Tydzień 1 / dzień 4

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Iz 41, 8-10

Ty zaś, Izraelu, mój sługo,
Jakubie, którego wybrałem sobie,
potomstwo Abrahama, mego przyjaciela!
Ty, którego pochwyciłem na krańcach ziemi,
powołałem cię z jej stron najdalszych
i rzekłem ci: «Sługą moim jesteś,
wybrałem cię, a nie odrzuciłem».
Nie lękaj się, bo Ja jestem z tobą;
nie trwóż się, bo Ja jestem twoim Bogiem.
Umacniam cię, a także wspomagam,
podtrzymuję cię moją prawicą sprawiedliwą.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie ojca, który prowadzi za rękę swoje dziecko.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o dostrzeżenie Bożej opieki w dotychczasowym życiu i o zaufanie do Niego w każdej sytuacji życiowej.


1. Każdy z nas wywodzi się z konkretnej rodziny, ma swoją własną historię. Jest też w bliższych czy mniej znaczących relacjach z innymi ludźmi. Zamiarem Boga jest pozbieranie i zgromadzenie wszystkich ludzi przy sobie. Patrząc na historię swojego życia, czy dostrzegam, jak Bóg mnie prowadził i jak się mną opiekował?

2. Bóg powołuje każdego z nas do życia w Jego bliskości. On mnie wybrał do intymnej relacji z Nim. Mówi do mnie: „Sługą Moim jesteś”. Wzywa mnie po imieniu jako konkretną osobę. On mnie pochwycił i nigdy mnie nie opuści. Jest moim najlepszym Przyjacielem! Czy pozwalam Bogu, aby mnie prowadził i z ufnością powierzam Mu każdy nowy dzień?

3. Człowiek doświadcza w życiu wielu przeciwności. Dlatego potrzebuje kogoś lub czegoś, co da mu poczucie bezpieczeństwa. Jeżeli nie ma oparcia w Bogu, to szuka poza Nim. A Bóg zapewnia o swojej bliskości w każdym momencie i każdej sytuacji. Mówi do mnie: „Nie lękaj się, bo jestem z Tobą”. Jeśli opieram się na Bogu, to z Nim mogę pokonywać różne przeciwności losu. Jak reaguję, gdy pojawią się porażki, kłopoty w moim życiu? Czy uczę się przeżywać je razem z Bogiem i polegać na Nim?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.