24 października 2022
fot. Kazuhiro Hirama / pixabay.com

Panie przymnóż nam wiary

Tydzień 3 / dzień 15

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 20, 17-28

Udając się do Jerozolimy, Jezus wziął osobno Dwunastu i w drodze rzekł do nich: «Oto idziemy do Jerozolimy: a [tam] Syn Człowieczy zostanie wydany arcykapłanom i uczonym w Piśmie. Oni skażą Go na śmierć i wydadzą Go poganom, aby został wyszydzony, ubiczowany i ukrzyżowany; a trzeciego dnia zmartwychwstanie». Wtedy podeszła do Niego matka synów Zebedeusza ze swoimi synami i oddając Mu pokłon, o coś Go prosiła. On ją zapytał: «Czego pragniesz?». Rzekła Mu: «Powiedz, żeby ci dwaj moi synowie zasiedli w Twoim królestwie, jeden po prawej, a drugi po lewej Twej stronie». Odpowiadając zaś, Jezus rzekł: «Nie wiecie, o co prosicie. Czy możecie pić kielich, który Ja mam pić?». Odpowiedzieli Mu: «Możemy». On rzekł do nich: «Kielich mój wprawdzie pić będziecie. Nie do Mnie jednak należy dać miejsce po mojej stronie prawej i lewej, ale [dostanie się ono] tym, dla których mój Ojciec je przygotował». Gdy usłyszało to dziesięciu [pozostałych], oburzyli się na tych dwóch braci. Lecz Jezus przywołał ich do siebie i rzekł: «Wiecie, że władcy narodów uciskają je, a wielcy dają im odczuć swą władzę. Nie tak będzie u was. Lecz kto by między wami chciał stać się wielkim, niech będzie waszym sługą. A kto by chciał być pierwszym między wami, niech będzie niewolnikiem waszym, tak jak Syn Człowieczy, który nie przyszedł, aby Mu służono, lecz aby służyć i dać swoje życie jako okup za wielu».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie, jak Jezus wędruje do Jerozolimy, a uczniowie idą za Nim.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o oczyszczenie swoich motywacji w podążaniu za Jezusem.


1. Jeżeli chcemy iść za Jezusem, uczestniczyć w Jego królestwie, potrzebne jest zrozumienie i przyjęcie Jego sposobu myślenia i działania. Jak Jezus widzi swoją misję? On wie, że Jego droga prowadzi przez trud, ból i odrzucenie. Przez śmierć na Krzyżu. Ale przez to doświadczenie dochodzi do zwycięstwa Zmartwychwstania. Tego jeszcze nie rozumieją Jego uczniowie.

2. Apostołowie Jakub i Jan wraz ze swoją matką proszą Jezusa o zapewnienie zaszczytnych stanowisk w Jego królestwie. To powoduje zrozumiałe oburzenie pozostałych apostołów. Jednak Jezus się nie oburza. Dostrzega ich zapał i dobre pragnienia, tylko prostuje ich wyobrażenia: wyjaśnia, na czym polega Jego panowanie i jaka hierarchia panuje w Jego królestwie.

3. Królestwo Boże rządzi się innymi prawami niż te, które możemy zaobserwować w otaczającym nas świecie, ponieważ nie ma w nim przemocy, manipulacji czy szukania własnej korzyści. W królestwie Bożym władza, pierwsze miejsce, to nie zaszczyty i zysk, lecz służba innym. Najdoskonalej realizuje to Jezus, służąc nam aż do oddania życia na Krzyżu.

4. W królestwie Bożym liczy się tylko miłość, której miarą jest gotowość do bezinteresownej służby. Czy widzę w sobie otwartość na to, by Jezus uczył mnie takiej służby?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.