24 października 2022
fot. Kazuhiro Hirama / pixabay.com

Panie przymnóż nam wiary

Tydzień 3 / dzień 12

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 9, 9-13

Odchodząc stamtąd, Jezus ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej, i rzekł do niego: «Pójdź za Mną!». On wstał i poszedł za Nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i Jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do Jego uczniów: «Dlaczego wasz Nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami?». On, usłyszawszy to, rzekł: «Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: `Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary`. Bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie, jak Jezus przechodzi obok komory celnej, dostrzega Mateusza i wzywa go do pójścia za Nim.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o to, bym usłyszał skierowane do mnie wezwanie Jezusa i z wdzięcznością na nie odpowiedział.


1. Mateusz był celnikiem: pobierał cła i podatki. Żydzi gardzili takimi jak on, ponieważ celnicy ściągali opłaty na rzecz rzymskiego okupanta. Uważano ich za żądnych zysku, nieuczciwych ludzi i traktowano jak zdrajców i grzeszników.

2. Jezus „ujrzał” Mateusza. To proste słowo „ujrzał” oznacza tu „zajrzenie do serca”. Po tym, co zobaczył w sercu Mateusza, Jezus kieruje do niego wezwanie: „Pójdź za Mną”.

3. Także dziś Jezus, pośród zgiełku życia, „zagląda” w ludzkie serca. Przechodząc obok mnie, zaprasza słowami „pójdź za Mną”, nawet jeśli jestem współczesnym celnikiem i grzesznikiem.

4. Jezus pragnie zgromadzić grzeszników i celników, chce zaprosić ich do siebie i przyjąć na uczcie. Zaprasza wszystkich, którzy czekają na kogoś, kto dostrzeże dobro w ich sercach. Zaprasza tych, którzy „potrzebują lekarza” i „źle się mają”. Chce, aby razem z Nim czynili świat bardziej ludzkim i zarazem bardziej Bożym. Tym zaś, którzy uważają się za sprawiedliwych, przypomina słowa proroka Ozeasza: „Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary”.

5. Czy słyszę skierowane do mnie słowa Jezusa: „Pójdź za Mną”? Gdzie mnie teraz Jezus znajdzie? W jakiej życiowej sytuacji? W jakim miejscu mojego życia?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.