10 września 2022
fot. Asunción / cathopic.com

Pokój mój daję wam

Tydzień 1 / dzień 2

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Rdz 1, 26-29

A wreszcie rzekł Bóg: «Uczyńmy człowieka na Nasz obraz, podobnego Nam. Niech panuje nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym, nad bydłem, nad ziemią i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi!».
Stworzył więc Bóg człowieka na swój obraz,
na obraz Boży go stworzył:
stworzył mężczyznę i niewiastę.
Po czym Bóg im błogosławił, mówiąc do nich: «Bądźcie płodni i rozmnażajcie się, abyście zaludnili ziemię i uczynili ją sobie poddaną; abyście panowali nad rybami morskimi, nad ptactwem powietrznym i nad wszystkimi zwierzętami pełzającymi po ziemi». I rzekł Bóg: «Oto wam daję wszelką roślinę przynoszącą ziarno po całej ziemi i wszelkie drzewo, którego owoc ma w sobie nasienie: dla was będą one pokarmem».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie Boga stwarzającego człowieka, na przykład scenę stworzenia Adama z fresku w Kaplicy Sykstyńskiej.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o przyjęcie sercem prawdy o tym, że jesteśmy stworzeni na obraz Boga.


1. Człowiek został stworzony przez Boga. Nie jesteśmy przypadkowym produktem chaosu, lecz Bożym dziełem, powstałym z miłości i odzwierciedlającym obraz Boga. To oznacza, że Bóg nas stworzył jako swoje dzieci, w których jest podobieństwo do Ojca – Stwórcy. Obdarzył nas rozumem, wolą, czyli możliwością wyboru, zdolnością do rozwoju, kreatywnością, która jest odblaskiem Bożej mocy, i dał nam cały świat. Często zapominamy, że świat, wspaniały i bogaty, został nam dany nie po to, żeby go bezmyślnie wykorzystywać, tylko żeby go rozwijać i się o niego troszczyć.

2. W opisie stworzenia świata, nieba, ziemi, wody, roślin i zwierząt powtarza się wyrażenie: „Bóg stworzył”. Dopiero na końcu, przy stworzeniu człowieka, jest słowo: „uczyńmy”. W użyciu liczby mnogiej można dostrzec delikatne wskazanie na Trójcę Świętą. Bóg nie jest sam – Trzy Osoby Boskie są połączone relacją miłości. Człowiek również jest stworzony do relacji miłości z Bogiem i z innymi ludźmi.

3. Człowiek nie został stworzony sam, lecz jako mężczyzna i kobieta. Zadanie troski o świat mają realizować wspólnie. A więc Bożym zamysłem, wpisanym w nasze serca, jest bycie z innymi i dla innych, tworzenie relacji.

4. Czy staram się rozwijać dobro, które Bóg złożył we mnie? Czy staram się współpracować z Bogiem, a także z drugim człowiekiem?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię „Ojcze nasz”.