1 września 2022
fot. João Jesus / pexels.com

Ujrzeć wszystko na nowo w Chrystusie

Tydzień 1 / dzień 3

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Syr 39, 16a. 18. 33-34;
Syr 43, 1-2. 5-6. 9-11. 27a. 28b

Wszystkie dzieła Pana są bardzo piękne,
a każdy rozkaz Jego w swoim czasie jest wykonany. […]
Na Jego rozkaz stanie się to wszystko, co Mu się podoba,
i nikt nie może przeszkodzić, gdy spieszy z pomocą. […]
 
wszystkie dzieła Pana są dobre,
w odpowiedniej chwili dostarcza On wszystkiego, czego potrzeba.
Nie można mówić: «To od tamtego gorsze»,
albowiem wszystko uznane będzie za dobre w swoim czasie. […]
 
Wspaniałość wysokości, sklepienie o przezroczystej jasności,
tak wygląda niebo – przepiękny widok.
 
Widok wschodzącego słońca mówi [nam],
że jest ono czymś najbardziej godnym podziwu, dziełem Najwyższego. […]
 
Wielki jest Pan, który je uczynił
i na którego rozkaz spieszy się ono w swoim biegu.
 
Księżyc też świeci zawsze w swojej porze,
aby ustalać czas i być wiecznym znakiem. […]
 
Wspaniałość gwiazd jest pięknością nieba,
błyszczącą ozdobą na wysokościach Pana.
Na polecenie Świętego trzymają się Jego wyroku
i nie nużą się odbywaniem swych straży.
 
Patrz na tęczę i wychwalaj Tego, kto ją uczynił,
nadzwyczaj piękna jest w swoim blasku […]
 
Wiele moglibyśmy mówić, ale do końca byśmy nie doszli, […]
 
Jest On bowiem większy niż wszystkie Jego dzieła.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie gwiaździste niebo albo piękny obraz natury.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o wdzięczność za dar stworzenia.


1. Bóg jest Stwórcą całego Wszechświata, jego potęgi i piękna. Jest też Stwórcą naszej ziemi i wszystkiego, co na niej się znajduje. Zarówno zgłębianie tajemnic kosmosu, jak i przyglądanie się w zachwycie pięknu i zdumiewającej logice przyrody skłania do refleksji nad naszym światem. Fizyka czy astronomia opisują – zgodnie z obecnym stanem wiedzy – jak mógł on powstać, a geologia i biologia – jak rozwijało się życie na ziemi. Jednak żadna z nauk nie jest w stanie odpowiedzieć na pytania: Dlaczego powstał świat? Po co?

2. Jak zwraca uwagę Syracydes, świat jest nie tylko logiczny i potężny, ale też piękny i dobry. Wszystkie zjawiska mają w nim swoje miejsce, wszystko jest po coś. Bóg stwarza świat dobry. W jego skomplikowanej, wciąż nieprzeniknionej do końca strukturze, w jego zachwycającym pięknie widać odbicie nieskończonej mądrości i dobroci Boga.

3. We Wszechświecie wszystko ma swoje miejsce i wszystko, co Bóg stworzył, jest potrzebne – nawet jeżeli nie potrafimy na razie tego zrozumieć, a potęga żywiołów może nas przerażać. Sama kontemplacja tajemnic przyrody może skierować naszą uwagę na potęgę i mądrość Stwórcy, jednak dopiero dostrzeżenie Jego troski i dobroci pozwala zbliżyć się do tajemnicy Boga, który jest miłością.

4. Ta miłość w pełni objawiła się w stworzeniu człowieka i relacji z nim, ale widoczna jest już w samym świecie przygotowanym jako miejsce życia dla człowieka.

5. Popatrzę na świat jako na wspaniały dar, który zachwyca i fascynuje. Czy dziękuję Bogu za ten wspaniały dar?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.