5 września 2022
fot. João Jesus / pexels.com

Ujrzeć wszystko na nowo w Chrystusie

Tydzień 4 / dzień 18

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 28, 16-20

Jedenastu zaś uczniów udało się do Galilei na górę, tam gdzie Jezus im polecił. A gdy Go ujrzeli, oddali Mu pokłon. Niektórzy jednak wątpili. Wtedy Jezus podszedł do nich i przemówił tymi słowami: «Dana Mi jest wszelka władza w niebie i na ziemi. Idźcie więc i nauczajcie wszystkie narody, udzielając im chrztu w imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Uczcie je zachowywać wszystko, co wam przykazałem. A oto Ja jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata».

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie spotkanie zmartwychwstałego Jezusa z uczniami.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o otwarcie na misję, którą On mi powierza.


1. Jezus zmartwychwstał! Ukazuje się apostołom w Wieczerniku. Poleca im, aby udali się do Galilei i tam wyznacza im pożegnalne spotkanie. Zanim odejdzie do swego Ojca, chce rozwiać ich różne wątpliwości. Zapewnia uczniów, że zwyciężył zło i pokonał szatana, że ma wszelką władzę na niebie i ziemi. Pragnie, aby Mu zaufali, że On jest Panem Wszechświata.

2. Czy chcę na nowo zawierzyć Jezusowi siebie i swoją przyszłość?

3. Jezus zapoczątkował Królestwo Boże i poleca swoim uczniom, aby Jego dzieło było kontynuowane. On powraca do Ojca, ale potrzebuje nas, naszej współpracy z Nim. Chce, abyśmy zaangażowali się w Jego misję. Głosili Dobrą Nowinę, aby każdy mógł poznać Jezusa i przyjąć chrzest. Pomagali tym, którzy utracili sens i cel swego życia. Nieśli nadzieję i pokój wszystkim żyjącym w lęku. Dzielili się tym, czym sami zostaliśmy obdarowani…

4. A co jest moją szczególną misją i do kogo Jezus mnie posyła?

5. Jezus pragnie, abyśmy zachowali Jego naukę i żyli nowym życiem. Abyśmy to wszystko, czego On nas nauczył, przekazywali innym. Zapewnia nas o Jego nieustannej obecności: Jestem z wami przez wszystkie dni, aż do skończenia świata. A więc każdego dnia mogę liczyć na Jego pomoc. Mogę Go rozpoznawać w każdym wydarzeniu, w każdym doświadczeniu.

6. Jak przeżywam tę prawdę, że Jezus jest ze mną w każdym momencie? Że będzie ze mną zawsze – aż do końca mojego życia?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.