5 września 2022
fot. João Jesus / pexels.com

Ujrzeć wszystko na nowo w Chrystusie

Tydzień 3 / dzień 12

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

Mt 13, 31-35

Inną przypowieść im przedłożył: «Królestwo niebieskie podobne jest do ziarnka gorczycy, które ktoś wziął i posiał na swej roli. Jest ono najmniejsze ze wszystkich nasion, lecz gdy wyrośnie, jest większe od innych jarzyn i staje się drzewem, tak że ptaki przylatują z powietrza i gnieżdżą się na jego gałęziach».
 
Powiedział im inną przypowieść: «Królestwo niebieskie podobne jest do zaczynu, który pewna kobieta wzięła i włożyła w trzy miary mąki, aż się wszystko zakwasiło».
 
To wszystko mówił Jezus tłumom w przypowieściach, a bez przypowieści nic im nie mówił. Tak miało się spełnić słowo Proroka: Otworzę usta w przypowieściach, wypowiem rzeczy ukryte od założenia świata.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczynię znak krzyża. Poproszę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobrażę sobie kiełkowanie ziarna gorczycy i wyrastającą z niego roślinę albo ciasto rosnące po zmieszaniu zakwasu z mąką i wodą.

Prośba o owoc: Poproszę w tej medytacji o łaskę wniknięcia w tajemnicę Królestwa Bożego.


1. Nauczanie Jezusa oraz dokonywane przez Niego cuda i znaki koncentrują się wokół Królestwa Bożego. Jezus mówi, że „bliskie jest królestwo niebieskie”, ale nie podaje jego definicji. Opisuje je w przypowieściach. Obraz Królestwa Bożego, jaki się z nich wyłania, przedstawia tajemniczą, mistyczną rzeczywistość, która jest duchowa, a zarazem konkretna i uchwytna, jak roślina czy chleb. Choć pozornie niewidzialne, dzięki wierze można dostrzec jego działanie. Ma w sobie Bożą moc rozwoju i wzrostu w człowieku i w świecie, by osiągnąć pełnię na końcu czasów. Razem z Bogiem owo Królestwo współtworzą człowiek i wspólnota, a świat stanowi przestrzeń, w której się ono urzeczywistnia. Dzięki otwartości na inspiracje Ducha Świętego ludzie przyczyniają się do rozwoju i wzrostu tego Królestwa.

2. Przypowieści o gorczycy i zaczynie są ilustracją zasobów energii tkwiących w Królestwie Bożym. Gorczyca jest rośliną jednoroczną wyrastającą na wysokość ponad dwóch metrów, choć jej nasienie ma średnicę jedynie około milimetra. Zaczyn, a właściwie zakwas to odrobina mąki zmieszanej z wodą, w której zaszły procesy fermentacyjne wywołane rozwojem drożdży i bakterii. Dodany do pozostałej mąki, wody i przypraw daje początek ciastu, z którego wyrabia się chleb. Od niego zależy smak, zapach i konsystencja pieczywa.

3. Przyjrzę się gorczycy kiełkującej z maleńkiego nasienia i wyrastającej bardzo wysoko. Zobaczę, jak niewielka ilość zakwasu powoduje powstanie wyrośniętego ciasta. Jaka moc rozwoju i wzrostu tkwi w ziarnie gorczycy i zaczynie?

4. Czy dostrzegam i doceniam obecność Królestwa Bożego, do którego przecież należę? Czy wierzę, że ono wzrasta również we mnie i przeze mnie?


Rozmowa końcowa: Zakończę rozważanie osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówię Ojcze nasz.