26 kwietnia 2022
fot. Andrzej Cichoń / Opoka.photo

Napełnieni po brzegi

Tydzień 1 / Bóg czeka na TAK człowieka / dzień 1

oprac. WŻCh Lublin / DA KUL

Zwiastowanie Najświętszej Pannie Maryi: Łk 1, 26-38

W szóstym miesiącu posłał Bóg anioła Gabriela do miasta w Galilei, zwanego Nazaret, do Dziewicy poślubionej mężowi, imieniem Józef, z rodu Dawida; a Dziewicy było na imię Maryja. Anioł wszedł do Niej i rzekł: «Bądź pozdrowiona, pełna łaski, Pan z Tobą». Ona zmieszała się na te słowa i rozważała, co miałoby znaczyć to pozdrowienie. Lecz anioł rzekł do Niej: «Nie bój się, Maryjo, znalazłaś bowiem łaskę u Boga. Oto poczniesz i porodzisz Syna, któremu nadasz imię Jezus. Będzie On wielki i będzie nazwany Synem Najwyższego, a Pan Bóg da Mu tron Jego praojca, Dawida. Będzie panował nad domem Jakuba na wieki, a Jego panowaniu nie będzie końca». Na to Maryja rzekła do anioła: «Jakże się to stanie, skoro nie znam męża?». Anioł Jej odpowiedział: «Duch Święty zstąpi na Ciebie i moc Najwyższego osłoni Cię. Dlatego też Święte, które się narodzi, będzie nazwane Synem Bożym. A oto również krewna Twoja, Elżbieta, poczęła w swej starości syna i jest już w szóstym miesiącu ta, która uchodzi za niepłodną. Dla Boga bowiem nie ma nic niemożliwego». Na to rzekła Maryja: «Oto Ja służebnica Pańska, niech Mi się stanie według twego słowa!». Wtedy odszedł od Niej anioł.

 

Modlitwa przygotowawcza: Panie, spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.

Postaraj się przez chwilę trwać w pragnieniu jedności z Bogiem we wszystkim, czym żyjesz i co robisz.

Obraz: Wyobraź sobie scenę zwiastowania. Przyjrzyj się miejscu, postaciom biorącym udział w wydarzeniu. Zobacz, w jakim momencie Anioł nawiedza Maryję. Co ona w tym czasie robiła? Była aktywna czy może odpoczywała?

Prośba o owoc: „Prosić o to, czego pragnę.” Tu możesz prosić o odwagę powiedzenia Bogu TAK na Jego sposób działania w Twoim życiu.


1. Bóg czekający na TAK Maryi. Moment zwiastowania odbywa się w czasie, gdy młoda Maryja miała przed sobą zaplanowaną, tak po ludzku, drogę. Wybrany był mąż, jasna była jej przyszłość. I wtem Bóg zaczyna realizację swojego planu na życie Maryi. Pojawia się Anioł, który opowiada tej młodej dziewczynie o zupełnie niezrozumiałych po ludzku sprawach. Zaprasza ją do zmiany swojego życiowego planu, do zaufania i powierzenia w pełni swego życia Bogu. Poprzez zwiastowanie Bóg wkracza w historię nieznanej nikomu kobiety, żyjącej na peryferiach ówczesnego świata, i od Jej zgody uzależnia Wcielenie swojego Syna i zbawienie ludzkie.

I w moim życiu, zapewne nie raz, odbywa się swego rodzaju Zwiastowanie – zaproszenie do zmiany, większego zaufania Bogu i przyzwolenia na poprowadzenie przez łaskę Bożą. W jakich obszarach mojego życia Bóg czeka na moje „tak”, by mógł rozpocząć realizację swojego planu zbawienia?

2. Współpraca Boga z człowiekiem. Bóg mógłby zbawić świat jednym aktem woli, jednak nie czyni tego. Mógłby zbawić świat bez człowieka, jednak wybiera drogę współpracy z człowiekiem. Maryja została zaproszona do tego współdziałania, Bóg do niczego Jej nie przymusił. Miała możliwość odmówić, przestraszyć się, powiedzieć, że to nie jest dobry moment. Scena zwiastowania ukazuje szacunek Boga do wolności – daru, który sam przecież ofiarował człowiekowi. Reakcją Maryi na pozdrowienie Anioła jest lęk, nawet przerażenie. Maryja po ludzku zaczyna rozważać to, co słyszy, stawia pytania, szuka logiki wydarzenia, w którym bierze udział. Tajemnica Boga objawiona tej młodej kobiecie przekracza ludzkie zdolności intelektualne. Wymaga ogromnego zaufania i wyjścia poza poziom racjonalności. Anioł zapewnia Maryję, że współpraca, do której Ją Bóg zaprasza, będzie się realizować Jego mocą, przy Jego wsparciu, nie Jej.

W jakich obszarach mojego życia chciałbym podjąć współpracę z Bogiem?

3. Znaki – każdy z nas potrzebuje odnaleźć „swoją Elżbietę”. Bóg wie, że tajemnica wcielenia przekracza ramy ludzkiej logiki i praw natury. Dlatego nie wymaga od Maryi tak wielkiego przekroczenia swego człowieczeństwa. Dla Maryi namacalnym znakiem Bożego działania w jej życiu jest Elżbieta i jej niemożliwa już po ludzku ciąża. Bóg daje wybrance na Matkę Swego Syna przestrzeń do wątpliwości, do dojrzewania w zaufaniu. Daje Jej szansę sprawdzenia wiarygodności zapewnień Anioła.

Człowiek poszukujący Boga i Jego woli w swoim życiu może stawiać pytania, poddawać się wątpliwościom. Czy ja pozwalam sobie na bycie „poszukującym”?


Rozmowa końcowa: Porozmawiam z Maryją o tym, co mnie najbardziej poruszyło w trakcie tej medytacji. Odmówię Zdrowaś Mario.


ilustracja: Victor Delhez