27 kwietnia 2022
fot. Andrzej Cichoń / Opoka.photo

Napełnieni po brzegi

Tydzień 1 / konferencja

oprac. o. Rafał Sztejka SJ / ICFD.pl
pobierz medytację (PDF)

SCHEMAT MEDYTACJI IGNACJAŃSKIEJ
(opracowanie: Ignacjańskie Centrum Formacji Duchowej w Gdyni)


Zapoznanie się z wprowadzeniem do medytacji:
Wysłuchaj lub przeczytaj uważnie wprowadzenie do medytacji. Przeczytaj uważnie tekst z Biblii, który będziesz rozważać. Zwróć uwagę na miejsca, które szczególnie Cię poruszają już w trakcie słuchanego lub czytanego wprowadzenia. Możesz je podkreślić lub wpisać w swoich notatkach. Wybierz stałe miejsce na modlitwę, określ stały czas jej trwania i stałą postawę ciała. Przed odprawieniem medytacji przejrzyj swoje notatki.

Medytacja:

Rozpocznij medytację od znaku krzyża. Poświęć na nią ok. 20-30 min. Na początku skup się na przejściu przez trzy punkty:

1. Stanięcie przed Panem: Uświadom sobie, że jesteś – stajesz w obecności Boga. Zaangażuj w to swoje uczucia i akt wiary. Proś o czystość intencji, abyś usłyszał, co Bóg chce Ci powiedzieć. Pomoże Ci w tym Modlitwa przygotowawcza:
Prosić Boga, naszego Pana o łaskę, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane wyłącznie ku służbie i chwale Jego Boskiego Majestatu.

2. Obraz: Wyobraź sobie daną scenę ewangeliczną, miejsce, osoby i przeżycia – słuchaj, dotykaj, obserwuj to, co się dzieje.

3. Prośba o owoc: Wejdź w swoje pragnienia związane z daną medytacją, wyraź je w formie konkretnej, osobistej prośby zwróconej do Pana. Proś o to, czego chcesz!

NASTĘPNIE:

Staraj się słuchać, co Twój Przyjaciel Bóg – mówi do Ciebie przez dane wydarzenie czy słowo z rozważanego fragmentu o Tobie, o Twoim życiu. „Smakuj” Jego słowo. Staraj się poczuć je w sobie. Zatrzymaj się nad tym, co Cię porusza. Zobacz, jak Słowo Boże odnosi się do Twojego życia. Zobacz, jak to, co usłyszysz, wpływa na Twoje życie: sytuację, w której znajdujesz się obecnie, miejsce na świecie, w którym jesteś, Twoje aktualne sprawy i problemy. Jak Słowo Boże naświetla Twoje życie i jaką prawdę Ci ukazuje, której wcześniej nie widziałeś? O czym rozważane Słowo Boże Ci przypomina? Zwróć uwagę także na swoje uczucia, myśli oraz poruszenia woli związane z rozważaną prawdą. Przedstawiaj je Bogu. Pomyśl, jaka może być Twoja odpowiedź. Podczas medytacji nie notuj. W medytację są zaangażowane: pamięć, rozum, uczucia i wola.

Rozmowa końcowa: ostatnim etapem medytacji jest tzw. rozmowa końcowa (ok. 5 min). Ostatnie chwile modlitwy poświęć na osobistą rozmowę z Panem, jak przyjaciel z przyjacielem, o tym, co usłyszałeś, czego doświadczyłeś, co przeżyłeś, co zrozumiałeś, co było trudne… Postaraj się wypowiedzieć wprost do Boga przynajmniej pełne trzy zdania. Zwracaj się do Boga jak dorosły do dorosłego. Zakończ medytację modlitwą Ojcze nasz i znakiem krzyża.

Po medytacji zanotuj ważne dla Ciebie myśli i poruszenia.