28 kwietnia 2022
fot. Andrzej Cichoń / Opoka.photo

Napełnieni po brzegi

Tydzień 3 / Wiklinowy tron / dzień 11

oprac. WŻCh Lublin / DA KUL

Modlitwa w Ogrójcu: Łk 22, 39-53

Potem wyszedł i udał się, według zwyczaju, na Górę Oliwną: towarzyszyli Mu także uczniowie. Gdy przyszedł na miejsce, rzekł do nich: «Módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». A sam oddalił się od nich na odległość jakby rzutu kamieniem, upadł na kolana i modlił się tymi słowami: «Ojcze, jeśli chcesz, zabierz ode Mnie ten kielich! Jednak nie moja wola, lecz Twoja niech się stanie!». Wtedy ukazał Mu się anioł z nieba i umacniał Go. Pogrążony w udręce jeszcze usilniej się modlił, a Jego pot był jak gęste krople krwi, sączące się na ziemię. Gdy wstał od modlitwy i przyszedł do uczniów, zastał ich śpiących ze smutku. Rzekł do nich: «Czemu śpicie? Wstańcie i módlcie się, abyście nie ulegli pokusie». Gdy On jeszcze mówił, oto zjawił się tłum. A jeden z Dwunastu, imieniem Judasz, szedł na ich czele i zbliżył się do Jezusa, aby Go pocałować. Jezus mu rzekł: «Judaszu, pocałunkiem wydajesz Syna Człowieczego?». Towarzysze Jezusa widząc, na co się zanosi, zapytali: «Panie, czy mamy uderzyć mieczem?». I któryś z nich uderzył sługę najwyższego kapłana i odciął mu prawe ucho. Lecz Jezus odpowiedział: «Przestańcie, dosyć!». I dotknąwszy ucha, uzdrowił go. Do arcykapłanów zaś, dowódcy straży świątynnej i starszych, którzy wyszli przeciw Niemu, Jezus rzekł: «Wyszliście z mieczami i kijami jak na zbójcę? Gdy codziennie bywałem u was w świątyni, nie podnieśliście rąk na Mnie, lecz to jest wasza godzina i panowanie ciemności».

 

Modlitwa przygotowawcza: Panie, spraw, aby wszystkie moje zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty ku Twojej służbie i chwale.

Postaraj się przez chwilę trwać w pragnieniu jedności z Bogiem we wszystkim, czym żyjesz i co robisz.

Obraz: „Podczas rozmyślań o męce właściwą rzeczą jest prosić o uczucie bólu razem z Chrystusem udręczonym, o łzy, wewnętrzną udrękę z powodu tak wielkiego udręczenia, jakie Chrystus zniósł dla mnie” (ĆD 203).

Prośba o owoc: „Prosić o to, czego pragnę”. Tu możesz prosić o wytrwałość w modlitwie i uzdrowienie słuchu.


1. Modlitwa / Wola Twoja. Jezus, modląc się w Ogrójcu, solidaryzuje się z ludźmi przeżywającymi wszelkie trwogi. Z ludźmi, których ogarnia strach przed śmiercią – zarówno własną, jak i kogoś bliskiego. To przykład modlitwy w cierpieniu i obliczu śmierci. „Bądź wola Twoja” to prawdopodobnie jedne z najczęściej wypowiadanych słów w czasie mych modlitw. Czy istotnie zgadzam się w sercu na to, co wypowiadają usta?

2. Sen / na kolanach. Uczniowie śpią. Jezus modli się na kolanach. Co wyrażają obie postawy? Spanie jest znakiem poczucia bezpieczeństwa i zmęczenia. Ile jest we mnie zmęczenia i znużenia? Czy z Chrystusem czuję się bezpiecznie? Upaść przed kimś na kolana to znaczy kogoś bardzo szanować. Klęczeć przed kimś to znaczy nie chcieć uciekać od niego. Człowiek klęczący wyraża zatem swoją chęć bycia i odwagę. To wydanie się w ręce tego, przed kim klękam. Czy nie uciekam przed Bogiem? Jaka jest postawa mojego ciała na modlitwie? Czy potrafię klęknąć przed kimś mi bliskim?

3. Miecz / słuch. Jezusowe zaproszenie do schowania miecza jest ostatecznym wyrzeczeniem się przemocy. Chrystus zmienia świat, zmieniając człowieka – nie przemocą, ale miłością. Ciekawe, że ostatni cud przed męką i śmiercią to uzdrowienie ucha. Franciszek w swej książce Miłosierdzie to imię Boga prosi o „apostolat ucha”. Zauważa, że ludzie coraz mniej nawzajem się słuchają. Jak słucham innych? Czy słyszę, co do mnie mówią? Czy odliczam, sekundy, kiedy skończą? Czy mam już „nowe ucho” uleczone przez Jezusa?


Rozmowa końcowa: Porozmawiam z Jezusem o tym, co czuł, gdy wypowiadał słowa: „lecz Twoja wola”. Porozmawiam z uczniami o tym, co czuli, jakie mieli pragnienia, gdy budził ich Jezus. Odmówię Ojcze nasz.


ilustracja: Victor Delhez