2 maja 2022
fot. Thom Milkovic / unsplash.com

Z TOBĄ JEST PAN dokądkolwiek pójdziesz

Tydzień 1 / Poznaj mnie / dzień 5

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Za kogo ludzie mnie uważają? Mt 11, 16-19; Łk 9, 18-21

Przyszedł bowiem Jan: nie jadł ani nie pił, a oni mówią: «Zły duch go opętał». Przyszedł Syn Człowieczy: je i pije, a oni mówią: «Oto żarłok i pijak, przyjaciel celników i grzeszników». A jednak mądrość usprawiedliwiona jest przez swe czyny.
Gdy raz modlił się na osobności, a byli z Nim uczniowie, zwrócił się do nich z zapytaniem: «Za kogo uważają Mnie tłumy?». Oni odpowiedzieli: «Za Jana Chrzciciela; inni za Eliasza; jeszcze inni mówią, że któryś z dawnych proroków zmartwychwstał». Zapytał ich: «A wy za kogo Mnie uważacie?». Piotr odpowiedział: «Za Mesjasza Bożego». Wtedy surowo im przykazał i napomniał ich, żeby nikomu o tym nie mówili.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia w modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził i usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać (możesz go jeszcze raz przeczytać), a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Jezusa i apostołów zgromadzonych wokół Niego. Zobacz siebie wśród nich. I usłysz, jak Jezus pyta „za kogo ludzie Mnie uważają?”.

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o doświadczenie Boga w codzienności.


1. Te dwa fragmenty Ewangelii pokazują, jak różnie ludzie myśleli i mówili o Jezusie. Niektórzy bezmyślnie powtarzali jakieś plotki. Tak naprawdę w ogóle nie byli zainteresowani, aby Jezusa poznać. Inni próbowali wyrobić sobie jakąś opinię, jednak nie wsłuchiwali się w Jego naukę, dość schematycznie myśleli, że może to jeden z proroków. Uczniowie byli najbliżej, to oni, ustami Piotra, wyznali – jesteś Bożym Mesjaszem. W której grupie siebie byś umieścił? Spojrzyj wstecz na swoje życie. Jakiej odpowiedzi udzieliłbyś w tamtym okresie na pytanie: „Kim jest Jezus?”. A jakiej teraz? Powiedz Mu o tym.

2. Odpowiedź Apostołów nie przyszła sama z siebie, była wynikiem wsłuchiwania się w Jego słowa, patrzenia na to, co czynił. Oni byli pełni zainteresowania Osobą Jezusa. Co Ty robisz, aby poznać Jezusa? Aby się do Niego zbliżyć? Nie tylko teraz, w czasie rekolekcji, ale na co dzień? Czy wydaje Ci się, że to, co robisz w tym kierunku, jest wystarczające? A może chciałbyś coś zmienić? Co? To może być coś drobnego, bo nie chodzi o nierealistyczne zobowiązania, których nie będziesz w stanie wypełnić, tylko o drobny krok na drodze ku Jezusowi.

3. Przymknij teraz oczy. Wyobraź sobie Jezusa obok siebie. Spróbuj oczami wyobraźni zobaczyć tę Jego obecność bardzo konkretnie. Jezus na Ciebie patrzy i prosi: „Powiedz mi, kim dla ciebie jestem teraz, w tym momencie?”. Poszukaj tej odpowiedzi w głębi serca. Niech będzie nie tyle poprawna, ile prawdziwa, Twoja. Poświęć trochę czasu na poszukanie jej w sobie.


Rozmowa końcowa: Porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Wypowiedz przed Nim swoje uczucia – lęku, niepewności, ale może i nadziei na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy „Ojcze nasz”.