6 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 2 / Ku wolności / dzień 9

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Nie lękaj się: Iz 43, 1-5a

Ale teraz tak mówi Pan,
Stworzyciel twój, Jakubie,
i Twórca twój, o Izraelu:
«Nie lękaj się, bo cię wykupiłem,
wezwałem cię po imieniu; tyś moim!
Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą,
i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie.
Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się,
i nie strawi cię płomień.
Albowiem Ja jestem Pan, twój Bóg,
Święty Izraela, twój Zbawca.
Daję Egipt jako twój okup,
Kusz i Sabę w zamian za ciebie.
Ponieważ drogi jesteś w moich oczach,
nabrałeś wartości i Ja cię miłuję,
przeto daję ludzi za ciebie
i narody za życie twoje.
Nie lękaj się, bo jestem z tobą».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że idziesz jakąś bardzo trudną drogą, skrajem przepaści lub po chybotliwej kładce nad głęboką wodą. Czujesz lęk. I nagle ktoś Cię podtrzymuje i mówi: „Nie bój się, wiem, że dasz radę”.

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o wolność od wszelkiej iluzji.


1. „Nie lękaj się, bo cię wykupiłem, wezwałem cię po imieniu; tyś moim!” Lęk potrafi człowieka sparaliżować. Pojawia się, gdy spotyka nas coś, czego nie rozumiemy, gdy stojące przed nami zadania wydają się zbyt trudne, gdy mamy wrażenie, że coś lub ktoś nam zagraża. Silny lęk potrafi pozbawić nas zdolności jakiegokolwiek działania, po prostu nas spętać. Przypomnij sobie chwile, gdy czegoś bardzo się bałeś. Co się wtedy z Tobą działo? Może chciałeś uciekać, może zamierałeś ze strachu albo rozglądałeś się za jakąś pomocą? Wróć w wyobraźni do tamtych chwil. A potem wyobraź sobie, że ktoś bierze Cię za rękę i mówi: „Nie bój się, jestem z tobą”. Co czujesz w tym momencie?

2. „Gdy pójdziesz przez wody, Ja będę z tobą, i gdy przez rzeki, nie zatopią ciebie. Gdy pójdziesz przez ogień, nie spalisz się, i nie strawi cię płomień.” Jedną z fikcji życia duchowego jest złudna nadzieja, że gdy powierzymy się Bogu, nasze życie stanie się łatwe i proste. Bóg tego nie obiecuje. Obiecuje co innego, że nawet gdy będzie bardzo trudno, On będzie z nami. I tylko od nas zależy, czy tej Jego obecności nie odtrącimy. Z Nim przejdziemy wszystko, gdy będziemy liczyć na Jego moc, a nie na swoją siłę. Z Nim pokonamy swój strach. Czy jest obecnie w Twoim życiu coś, czego się boisz? Jakaś decyzja? Trudna rozmowa? Podjęcie czegoś, o czym wiesz, że jest dobre i słuszne, ale do czego brakuje Ci odwagi? Opowiedz Bogu o tym. Powiedz Mu o swoim lęku, o tym, czego konkretnie się boisz. I poproś, żeby On był w tym z Tobą.

3. „Ponieważ drogi jesteś w moich oczach, nabrałeś wartości i Ja cię miłuję, […] Nie lękaj się, bo jestem z tobą.” Jesteś dla mnie drogi(-a). To jedno z najpiękniejszych zdań, jakie możemy od kogoś usłyszeć. Takie słowa pozwalają uwierzyć w siebie, w swoją wartość, w swoje możliwości. I właśnie takie słowa Bóg mówi do nas. Jeżeli Wszechmocny Bóg mówi to do nas, to czyni naszą wartość też nieskończoną. Nie dlatego, że jesteśmy tacy doskonali, lecz z tej przyczyny, że On, Nieskończona Miłość, obdarza nas miłością. Każdy z nas może powiedzieć: „Jestem kochany nieskończenie. Nie muszę niczego się obawiać, nawet własnego grzechu”. Pobądź z tą myślą.


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.