28 lutego 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 1 / Rozczarowanie / dzień 4

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Namaszczenie Dawida: 1 Sm 16, 1. 6-13

Rzekł Pan do Samuela: «Dokąd będziesz się smucił z powodu Saula? Uznałem go przecież za niegodnego, by panował nad Izraelem. Napełnij oliwą twój róg i idź: Posyłam cię do Jessego Betlejemity, gdyż między jego synami upatrzyłem sobie króla».
[…]
Kiedy przybyli, spostrzegł Eliaba i mówił: «Z pewnością przed Panem jest jego pomazaniec». Pan jednak rzekł do Samuela: «Nie zważaj ani na jego wygląd, ani na wysoki wzrost, gdyż nie wybrałem go, nie tak bowiem człowiek widzi <jak widzi Bóg>, bo człowiek patrzy na to, co widoczne dla oczu, Pan natomiast patrzy na serce». Następnie Jesse przywołał Abinadaba i przedstawił go Samuelowi, ale ten rzekł: «Ten też nie został wybrany przez Pana». Potem Jesse przedstawił Szammę. Samuel jednak oświadczył: «Ten też nie został wybrany przez Pana». I Jesse przedstawił Samuelowi siedmiu swoich synów, lecz Samuel oświadczył Jessemu: «Nie ich wybrał Pan». Samuel więc zapytał Jessego: «Czy to już wszyscy młodzieńcy?». Odrzekł: «Pozostał jeszcze najmniejszy, lecz on pasie owce». Samuel powiedział do Jessego: «Poślij po niego i sprowadź tutaj, gdyż nie rozpoczniemy uczty, dopóki on nie przyjdzie». Posłał więc i przyprowadzono go: był on rudy, miał piękne oczy i pociągający wygląd. – Pan rzekł: «Wstań i namaść go, to ten». Wziął więc Samuel róg z oliwą i namaścił go pośrodku jego braci. Począwszy od tego dnia, duch Pański opanował Dawida. Samuel zaś udał się z powrotem do Rama.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że masz wybrać kandydata na ważne stanowisko. Zgłosiło się kilkoro chętnych, ale ten, którego uważałeś za faworyta, ostatecznie nie przybył. Mimo to musisz dokonać wyboru. Spróbuj odnaleźć się w tej scenie. Spójrz na kandydatów. Co przyciąga w nich Twoją uwagę?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę stanięcia w prawdzie i przyjrzenia się swoim iluzjom.


1. Samuel. Po sprzeniewierzeniu się Saula Bóg wysłał Samuela do Betlejem, aby namaścił przyszłego króla. Misja Samuela była delikatna. Saul wciąż był królem i zapewne śledził proroka, sądząc, że jego działania stanowią zagrożenie. Samuel nie znał Dawida, którego miał namaścić na króla. Co więcej, miał wobec Bożego wybrańca zupełnie inne oczekiwania niż Bóg. Samuel nie kwestionuje ani decyzji Boga, ani wyboru nowego króla, chce jednak usłyszeć, w jaki sposób ma to zadanie wykonać. Będąc narzędziem w ręku Boga, ma być posłuszny. Jak rozmawiasz z Bogiem o swoich wątpliwościach? Czy zawsze zgadzasz się z Jego wolą?

2. Jesse. Po przybyciu Samuela Jesse przedstawił mu swoich synów, oprócz jednego. O Dawidzie zupełnie nie pomyślano. Nawet go nie zaproszono na to wyjątkowe spotkanie. Według najbliższych nie nadawał się do poważnych spraw. W jaki sposób oceniasz ludzi, którzy Cię otaczają? Czy są wśród nich tacy, z którymi znajomości się wstydzisz?

3. Dawid. Tymczasem najmłodszy syn Jessego pokornie pasł owce. Samuel, gdy kazał posłać po chłopca, być może nie miał już nadziei na skuteczny wybór, ale mimo to ufał Bogu. Gdy Dawid przybył z pastwiska, okazało się, że miał w sobie coś, co spodobało się Samuelowi: piękne, mądre oczy i miły wygląd, który mógł być odbiciem serca. To pewnie pomogło prorokowi usłyszeć głos Boży: „Wstań i namaść go, to ten”. Jaką wagę przywiązujesz do wyglądu, dokonując oceny innych czy siebie samego? Czy były w Twoim życiu sytuacje, kiedy to kryterium okazało się mylne i zawiodłeś się na kimś?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.