21 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 4 / Zachwyt – Miłość / dzień 20

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Zachwyt nad Przyjacielem: J 15, 12-17

To jest moje przykazanie, abyście się wzajemnie miłowali, tak jak Ja was umiłowałem. Nikt nie ma większej miłości od tej, gdy ktoś życie swoje oddaje za przyjaciół swoich. Wy jesteście przyjaciółmi moimi, jeżeli czynicie to, co wam przykazuję. Już was nie nazywam sługami, bo sługa nie wie, co czyni pan jego, ale nazwałem was przyjaciółmi, albowiem oznajmiłem wam wszystko, co usłyszałem od Ojca mego. Nie wyście Mnie wybrali, ale Ja was wybrałem i przeznaczyłem was na to, abyście szli i owoc przynosili, i by owoc wasz trwał – aby wszystko dał wam Ojciec, o cokolwiek Go poprosicie w imię moje. To wam przykazuję, abyście się wzajemnie miłowali.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie rozmowę z Jezusem, w której słyszysz, jak On nazywa Cię swoim przyjacielem. Jakie są okoliczności tego dialogu? Jak brzmi głos Jezusa? Co maluje się na Jego twarzy?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę zafascynowania Chrystusem.


1. Przyjaciele. Bóg nazywa Cię swoim przyjacielem. Zatrzymaj się na chwilę przy tych słowach. Pozwól, aby w Tobie wybrzmiały. Naprawdę je usłysz. To Boże zaproszenie do budowania z Nim przyjaźni może otwierać nowe, fascynujące obszary do wzrostu wiary i poznawania Boga. Co, w kontekście tych kończących się rekolekcji, odkrywasz w Bożym zaproszeniu do przyjaźni? Jakiego Boga poznajesz, gdy wsłuchujesz się w słowa Jezusa: „Wy jesteście przyjaciółmi moimi”?

2. Powołani. Bóg jest tym, który pierwszy wychodzi na spotkanie. To On powołuje i obdarza łaską niezbędną do tego, żeby podążać drogami, na które nas wzywa. Jakimi łaskami obdarzył Cię Pan w czasie tych rekolekcji? W jaki sposób pokazywał Ci, że był to czas, który On wybrał na spotkanie z Tobą? Za które momenty tych ostatnich tygodni chcesz Mu teraz podziękować?

3. Owoc. Spotkanie Boga, przebywanie z Nim i odkrywanie, w jaki sposób działa i okazuje miłość, prowadzi do zmian. Czasem przebieg takiego spotkania z Bogiem z początku odbiega od naszych oczekiwań: „A myśmy się spodziewali… Mieliśmy inną wizję… Inaczej to sobie wyobrażaliśmy”, ale z czasem prowadzi do zmiany postawy: „To Ty mnie wybrałeś… Ty powołałeś… Ty chcesz, bym owocował”. Nie chodzi o to, żeby przed Bogiem ukrywać jakieś rozczarowania czy plany, ale o otwarcie serca na dar Jego wolności i sposób działania. Możesz teraz porozmawiać z Bogiem o tym, do jakich konkretnych działań Cię zaprasza. Opowiedz Mu o tym, o który owoc tych rekolekcji chcesz się najbardziej zatroszczyć. O co szczególnie chcesz poprosić Boga?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.