20 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 4 / Zachwyt – Miłość / dzień 19

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Zachwyt nad Kochającym: Mt 27, 45-54

Od godziny szóstej mrok ogarnął całą ziemię, aż do godziny dziewiątej. Około godziny dziewiątej Jezus zawołał donośnym głosem: «Eli, Eli, lema sabachthani?», to znaczy Boże mój, Boże mój, czemuś Mnie opuścił? Słysząc to, niektórzy ze stojących tam mówili: «On Eliasza woła». Zaraz też jeden z nich pobiegł i wziąwszy gąbkę, napełnił ją octem, włożył na trzcinę i dawał Mu pić. Lecz inni mówili: «Poczekaj! Zobaczymy, czy przyjdzie Eliasz, aby Go wybawić». A Jezus raz jeszcze zawołał donośnym głosem i wyzionął ducha.
 

A oto zasłona przybytku rozdarła się na dwoje z góry na dół; ziemia zadrżała i skały zaczęły pękać. Groby się otworzyły i wiele ciał Świętych, którzy umarli, powstało. I wyszedłszy z grobów po Jego zmartwychwstaniu, weszli oni do Miasta Świętego i ukazali się wielu.
 

Setnik zaś i jego ludzie, którzy odbywali straż przy Jezusie, widząc trzęsienie ziemi i to, co się działo, zlękli się bardzo i mówili: «Prawdziwie, Ten był Synem Bożym».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że jesteś na Golgocie jakiś czas po egzekucji. Możesz kontemplować pusty krzyż. Kto jeszcze znajduje się tam z Tobą? Jaka jest sceneria tego wydarzenia?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę zafascynowania Chrystusem.


1. Rozdarta zasłona. Bóg stał się człowiekiem, aby pokazać ludziom, że Jego miłość nie ma granic. Całe życie Jezusa: Jego działalność i głoszenie Dobrej Nowiny to opowieść o miłości Boga do nas. Również moment krzyża i śmierci niezmiennie opowiada o tym samym. Rozdarta zasłona przybytku symbolizuje brak jakiejkolwiek bariery między Jedynym Świętym Bogiem a Jego dziećmi. Zarówno poprzez życie, jak i śmierć swojego Syna, Bóg wychodzi ku nam. W Jego bliskości jest nasze życie. Jakie poruszenia zauważasz w sobie, gdy odkrywasz Boga jako kogoś bliskiego? Co dla Ciebie oznacza Jego bliskość? O czym chcesz teraz Bogu opowiedzieć? O czym chcesz z Nim porozmawiać?

2. Bóg nieskończenie bliski. Czas krzyża kumuluje w sobie mrok, cierpienie i zmagania, którymi naznaczone jest życie każdego człowieka. Śmierć, samotność, ból, milczenie Boga… Jezus przeszedł przez ten mrok. Pokonał tę drogę nie po to, aby z naszego życia wyeliminować krzyż, lecz aby obdarzyć nas łaską nieskończonej bliskości. Ilekroć przynosisz Bogu na modlitwie swoje zmagania lub cierpienie, możesz od Niego usłyszeć: „Wiem jak to jest. Stałem się człowiekiem. Też przez to przechodziłem…”. Porozmawiaj z Jezusem o tym, jak doświadczasz Jego bliskości, gdy z jakiegoś powodu przeżywasz czas mroku w swoim życiu. W jakich obszarach zmagań najłatwiej jest Ci się spotkać z wcielonym Bogiem, a w których wydaje Ci się On daleki?

3. Życie w obfitości. Krzyż i śmierć Jezusa były elementem Jego zbawczej misji. Tak jak cała ziemska działalność, historia i zmartwychwstanie Chrystusa niosą życie, tak również Jego mękę i krzyż Bóg wykorzystuje do tego, aby nasza wiara, nadzieja i miłość były pełne. W ludzkich kryzysach, momentach obumierania i mroku Bóg jest z nami. Z Jego krzyża możemy czerpać siłę. Jakie słowa uwielbienia lub dziękczynienia pragniesz skierować do Chrystusa, który chce Cię obdarować bliskością, gdy zmagasz się z trudami codzienności? Jeśli przyjęcie takiej postawy napotyka w Tobie na opór, możesz to ofiarować Jezusowi i opowiedzieć Mu o tym.


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.