18 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 4 / Zachwyt – Miłość / dzień 17

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Zachwyt nad Autentycznym: Mk 3, 1-6

Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschłą rękę. A śledzili Go, czy uzdrowi go w szabat, żeby Go oskarżyć. On zaś rzekł do człowieka, który miał uschłą rękę: «Stań tu na środku!». A do nich powiedział: «Co wolno w szabat: uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie ocalić czy zabić?». Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy wkoło po wszystkich z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serca, rzekł do człowieka: «Wyciągnij rękę!». Wyciągnął, i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz odbyli naradę przeciwko Niemu, w jaki sposób Go zgładzić.

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie, że znajdujesz się w synagodze. Zobacz Jezusa, który przemawia: wsłuchaj się w Jego głos, przyjrzyj się postawie ciała i wyrazowi twarzy. Jak na Jego słowa reagują inni bohaterowie tej sceny?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o łaskę zafascynowania Chrystusem.


1. Emocje. Ta ewangeliczna scena pełna jest emocji. Jezus doświadcza gniewu i smutku. Te uczucia pojawiają się w chwilach, gdy zmagamy się z czymś trudnym, ale też dla nas ważnym. Świadczą o tym, że jesteśmy czymś przejęci. Ani gniew, ani smutek nie pojawią się, gdy mamy do czynienia z czymś błahym, ale kiedy jesteśmy czymś dogłębnie poruszeni. Możesz teraz zapytać Jezusa o źródła gniewu i smutku, które przeżywa w tej scenie. Czym jest tak bardzo przejęty? Co Go dotknęło? Jakiego Boga odkrywasz, gdy poznajesz emocje Jezusa?

2. Autentyczność. W tej scenie wyczuwalne jest też napięcie. Z jednej strony ludzie prezentują chłodny, religijny formalizm, z drugiej – widzimy Pana, którego przepełnia troska o życie. W Ewangelii znajdujemy wiele opisów sytuacji, w których Jezus słowem i czynem pokazuje ludziom prawdę o Bogu oraz przekonuje o miłości Ojca do każdego człowieka. Działa pod prąd skostniałej religijności i innych utartych schematów. Niezłomności i autentyczności Jezusa nie gaszą ani przeciwnicy, których spotyka na swojej drodze, ani świadomość, że Jego życie jest w niebezpieczeństwie. Jakie poruszenia wyczuwasz w sobie, gdy doświadczasz spotkania z autentyczną i niezłomną postawą Jezusa? O czym wówczas chcesz z Nim porozmawiać?

3. Zmiana. Jezus niezłomnie pokazywał ludziom prawdę o Ojcu i Jego Miłości. Autentycznie troszczył się o życie i relację z Ojcem tych, których spotykał w czasie pełnienia swojej misji. Jednym z przejawów zaangażowania Jezusa były emocje budzące się w Nim wtedy, gdy stykał się z chłodem religijnego formalizmu i zamknięciem ludzkich serc. Co jest dla Ciebie najbardziej zachwycające w postawie Jezusa? Do jakich zmian lub działań w codzienności inspiruje Cię to spotkanie w synagodze?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.