12 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 3 / Bliskość / dzień 13

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Przykazanie miłości: J 13, 31-35

Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą, a w Nim Bóg został chwałą otoczony. Jeżeli Bóg został w Nim otoczony chwałą, to i Bóg Go otoczy chwałą w sobie samym, i to zaraz Go chwałą otoczy. Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać, ale – jak to Żydom powiedziałem, tak i teraz wam mówię – dokąd Ja idę, wy pójść nie możecie. Przykazanie nowe daję wam, abyście się wzajemnie miłowali tak, jak Ja was umiłowałem; żebyście i wy tak się miłowali wzajemnie. Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Wieczernik, ucztę, wyjście Judasza, reakcje pozostałych uczniów i Jezusa. Działania i rozmowy bohaterów sceny. Jakie emocje im towarzyszą? Gdzie jesteś w tej scenie?

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o pragnienie bliskości, tracenia czasu dla Pana (pragnienie obecności przy Panu).


1. „Po jego wyjściu rzekł Jezus: «Syn Człowieczy został teraz otoczony chwałą […]»” Wzrasta napięcie wokół działalności Jezusa i ryzyko Jego męki. Judasz (hebr. Jehuda — godny czci / chwała Jahwe), który został zaproszony do otoczenia Boga chwałą, rezygnuje z tego i wybiera własną drogę. W trudnej sytuacji, w chwili trwogi, nie trwa przy Jezusie: odłącza się od Boga i wspólnoty, która była mu przecież tak bliska. Judasz nie ufa Jezusowi do końca, dlatego dopiero po jego wyjściu Jezus może w pełni zostać otoczony chwałą, czyli obecnością tych, którzy ufnie trwają przy Nim mimo poczucia niepewności. W jakich sytuacjach odłączałeś się od Boga? A kiedy trwałeś przy Nim mimo obaw i lęku? Co kierowało Tobą w tych decyzjach?

2. „Dzieci, jeszcze krótko jestem z wami. Będziecie Mnie szukać […]” Bliskość fizyczna w trudnym czasie otwiera na bliskość ducha, pozwala wzajemnie się wspierać, niejako „karmić się” siłą. Pozostali uczniowie, jak wylęknione dzieci, trwają przy Jezusie podczas Ostatniej Wieczerzy. Ta bliskość rodzi ufność, Jezus zdradza im bieg wydarzeń. Choć nie rozumieją teraz Jego słów, które kruszą ich bezpieczny świat, są obecni. To doświadczenie będzie kluczowe na drodze wzrostu ich wiary. Jaka jest Twoja postawa wobec Boga w obliczu pytań, obaw, które Cię nurtują? Jakie emocje budzi w Tobie słowo „dzieci”, którym Jezus zwrócił się do uczniów?

3. „Po tym wszyscy poznają, żeście uczniami moimi, jeśli będziecie się wzajemnie miłowali.” Będąc przy Jezusie kilka lat, uczniowie poznawali Jego sposób działania, reagowania, rozumowania – realizowania miłości w codziennym działaniu. Teraz sami są zaproszeni przez Niego, by ukazywać to własnym życiem, by dawać świadectwo miłości. Jak uczę się od Jezusa drogi miłości w działaniu? Co robię, gdy nie wiem, jak żyć miłością?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.