10 marca 2024
fot. unsplash.com / grafika: JH

A myśmy się spodziewali…

Tydzień 3 / Bliskość / dzień 11

oprac. WŻCh Trójmiasto
pobierz medytację (PDF)

Spełnienie obietnicy: Łk 2, 25-32

A żył w Jerozolimie człowiek, imieniem Symeon. Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim. Jemu Duch Święty objawił, że nie ujrzy śmierci, aż zobaczy Mesjasza Pańskiego. Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni. A gdy Rodzice wnosili Dzieciątko Jezus, aby postąpić z Nim według zwyczaju Prawa, on wziął Je w objęcia, błogosławił Boga i mówił:
 

«Teraz, o Władco, pozwól odejść słudze Twemu
w pokoju, według Twojego słowa.
Bo moje oczy ujrzały Twoje zbawienie,
któreś przygotował wobec wszystkich narodów:
światło na oświecenie pogan
i chwałę ludu Twego, Izraela».

 

Modlitwa przygotowawcza: Na początku modlitwy uświadom sobie, że stajesz przed Bogiem i chcesz z Nim rozmawiać. On jest teraz obecny przy Tobie. Rozważaj, jak patrzy na Ciebie. Po uczynieniu znaku krzyża poproś Go o łaskę skupienia na modlitwie, aby to Duch Święty ją prowadził, usuwał wszystkie przeszkody oraz oczyszczał Twoje intencje, czyny i wszelkie działania, kierując je ku większej chwale Boga.

Obraz: Wchodząc w modlitwę, przypomnij sobie tekst, który będziesz rozważać – możesz go jeszcze raz przeczytać, a następnie zaangażuj swoją wyobraźnię. Wyobraź sobie Symeona, który powoli, może z trudem, może szybko i sprawnie, przedziera się przez zatłoczoną świątynię. Zobacz emocje, które mu towarzyszą, sam moment odnalezienia małego dziecka oraz reakcję rodziców i tłumu.

Prośba o owoc: W dzisiejszej modlitwie poproś o pragnienie bliskości, tracenia czasu dla Pana (pragnienie obecności przy Panu).


1. „Był to człowiek prawy i pobożny, wyczekiwał pociechy Izraela, a Duch Święty spoczywał na nim.” Wierna obecność przy Bogu rodzi bliskość. Symeon to człowiek sprawiedliwy i pobożny. Jest on zapewne jak jeden z wielu żyjących w Izraelu, a jednak wyjątkowy – napełniony Bożą Obecnością. Co rozumiesz przez wierność Bogu? Jak wygląda Twoja modlitwa?

2. „Za natchnieniem więc Ducha przyszedł do świątyni.” Trwanie przy Bogu uczy Symeona wytrwałości, oddziałuje na jego zmysły i postrzeganie spraw codziennego życia. Być może czyni go czujnym. Po usłyszeniu obietnicy ujrzenia Mesjasza Pańskiego udaje się do świątyni, jak zapewne wiele razy w życiu. To pozornie zwykła codzienność, jednak ma się w niej wydarzyć coś niezwykłego. Jak Ty postrzegasz zdarzenia w swojej codzienności? Przypomnij sobie jakieś wydarzenie, które, niby zwyczajne, przekonało Cię o Bożym działaniu.

3. „[…] moje oczy ujrzały Twoje zbawienie, któreś przygotował wobec wszystkich narodów […]” Symeon (hebr. szim on — Bóg wysłuchał) jest znakiem Bożej wierności. Pan wysłuchuje i jest wierny obietnicy zbawienia – trzeba jednak perspektywy Bożego spojrzenia, aby to dostrzec. Trzeba widzieć oczami serca, aby w zatłoczonej świątyni, w maleńkim Dzieciątku ujrzeć zbawienie świata. Trzeba prawdziwie bliskiej obecności, zażyłości, aby zrodziły się bliskość i czułość, które pozwolą wziąć w objęcia Boga i pozwolą Bogu dać się objąć Jego zbawczą Miłością. Przypomnij sobie, czy kiedyś czułeś się wysłuchany przez Boga? Czy kiedyś pomyślałeś o Bogu z czułością? Jakie doświadczenia z Twojego życia mogą świadczyć o czułości Boga względem Ciebie?


Rozmowa końcowa: Na koniec porozmawiaj z Bogiem o tym wszystkim, co zrodziło się w Twoim sercu pod wpływem dzisiejszej modlitwy. Opowiedz Mu o swoim lęku. Podziel się uczuciem niepewności. Wyraź nadzieję na prawdziwe spotkanie. Bądź szczery przed Panem. Możesz Mu podziękować za to, co odkryłeś lub poprosić Go o coś, czego bardzo potrzebujesz. Porozmawiaj z Nim przez chwilę serdecznie – jak przyjaciel z Przyjacielem. Na zakończenie pomódl się słowami modlitwy Ojcze nasz.