10 grudnia 2023
fot. Daniel Sessler / unsplash.com

Jeśli chcesz znaleźć źródło

Tydzień 4 / dzień 20

oprac. WŻCh Warszawa / Radio Warszawa
pobierz medytację (PDF)

J 14, 26-29

A Pocieszyciel, Duch Święty, którego Ojciec pośle w moim imieniu, On was wszystkiego nauczy i przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem. Pokój zostawiam wam, pokój mój daję wam. Nie tak jak daje świat, Ja wam daję. Niech się nie trwoży serce wasze ani się lęka! Słyszeliście, że wam powiedziałem: Odchodzę i przyjdę znów do was. Gdybyście Mnie miłowali, rozradowalibyście się, że idę do Ojca, bo Ojciec większy jest ode Mnie. A teraz powiedziałem wam o tym, zanim to nastąpi, abyście uwierzyli, gdy się to stanie.

 

Modlitwa przygotowawcza: Stając w obecności Bożej, uczyńmy znak krzyża. Wzbudźmy intencję, prosząc, aby wszystkie nasze zamiary, decyzje i czyny były skierowane w sposób czysty do służby i chwały Jego Boskiego Majestatu.

Obraz: Wyobraźmy sobie delikatne działanie Ducha Świętego w naszym sercu.

Prośba o owoc: Prośmy w tej medytacji o otwartość na natchnienia Ducha Świętego.


1. Odchodząc, Jezus zostawia nam swojego Ducha, mówiąc, że On nauczy nas wszystkiego i wszystko przypomni. W każdym momencie Duch Święty chce nas dotykać swoją łaską, byśmy poznawali rzeczywistość wokół nas taką, jaka jest. Chce nas uczyć prawdy. Przynosi pokój serca, oddala lęk i trwogę, napełnia radością i pomaga czynić dobro Także na tych rekolekcjach działał Duch Święty. Spróbujmy uświadomić sobie działanie Boga, który posyłał do nas Ducha Świętego w imieniu Jezusa.

2. „Duch Święty… przypomni wam wszystko, co Ja wam powiedziałem” – mówi Jezus. Może nie byliśmy świadomi Jego działania w czasie rekolekcji. Przyjrzyjmy się temu, co nas poruszyło, może zadziwiło, dało nadzieję. Może pojawił się nowy impuls do działania, chęć, aby coś zmienić i być bliżej Boga. Poprośmy Ducha Świętego o łaskę rozjaśnienia tego, co niejasne i potwierdzenia tego, co już widzimy jako dobre i wartościowe w naszym życiu. Wzywajmy Ducha Świętego, by nas nadal umacniał i prowadził.

3. Duch Święty daje nam zachętę do podjęcia nowego życia w Chrystusie. Przynosi nowe rozumienie rzeczywistości, w której żyjemy, nowe patrzenie na ludzi, siebie samych i na działanie Pana Boga. Jezus nie zostawił nas samymi. On żyje i będzie nadal działał w naszych sercach i w naszym życiu przez Ducha Świętego. Będzie pomagać w odkrywaniu nowych dróg do pełni życia i czerpaniu z życiodajnego źródła, którego tak bardzo pragniemy. Trwajmy na modlitwie z dziękczynieniem za dar tych rekolekcji – dar nowego życia w Duchu Świętym.


Rozmowa końcowa: Zakończmy osobistą rozmową z Panem o tej medytacji i odmówmy Ojcze nasz.